Contact en info

info@taluke.nl
06-19056876

Of vind mij via:
Twitter
Facebook
LinkedIn

contactformulier
2012-09-26 14:48:33 - Lucas
'Tussen PvdA en VVD zit de stad Utrecht aan banen'
NU.nl sprak premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte uitgebreid over zorg, banen, links en zijn intuÔtie. "Tussen de PvdA en de VVD zit de stad Utrecht: 350.000 banen."

U beloofde in 2010: de banenmotor zou op gang komen, er zou niet gemorreld worden aan de hypotheekrenteaftrek en er zouden geen lastenverzwaringen komen. Drie keer mislukt.

"We hebben natuurlijk te maken met een ernstige economische crisis. Die hadden we in 2010 niet kunnen voorzien. De vraag is: hoe ga je ermee om? Ik zeg: maatregelen nemen zodat de crisis zo kort mogelijk duurt en we er sterker uitkomen."

Dan is er iets mis met uw intuïtie, want u ging er zo prat op dat u in 2008 de kredietcrisis wél had voorzien.

"Het heeft me verbaasd dat niemand de storm vanuit Amerika zag opkomen, maar waar we nu mee te maken hebben is het vertrouwensverlies van de financiële markten na de crisis in Griekenland, Spanje en Italië. Dat is nergens voorzien."

Uw intuïtie faalde dan in ieder geval bij het regeren met de PVV. U had verwacht de rit te kunnen uitzitten. Is dat een fout geweest?

"Nee."

U bent na twee jaar alweer klaar.

"Kabinetten vallen helaas in veel gevallen voor de eindstreep. Als man aan het roer ben ik daarvoor verantwoordelijk, maar een coalitiepartij kan zeggen: we stoppen ermee. Dat is Drees overkomen, dat is Lubbers overkomen, Balkenende. Ik kan niet treden in de partijpolitieke afweging de PVV, maar het geeft wel informatie over de PVV."

In welk opzicht is de campagne anders dan in 2010?

"De verschillen tussen links en rechts zijn groter geworden. Je ziet op een aantal punten dat de PvdA erg naar links is gegaan. Ze bezuinigen meer dan voorheen op wegen, ze verlagen de belasting niet en de wachtlijsten in de zorg komen terug."

"En de PvdA heeft het werkgelegenheidsprogramma van de SP overgenomen. Het effect daarvan is 76.000 banen minder. Dat is nogal wat voor een partij die zich de Partij van de Arbeid noemt."

Dat komt doordat ze mensen met een zwaar werkzaam leven eerder met pensioen laten gaan, zegt Samsom.

"Dat is maar een klein deel van de verklaring. Tussen de PvdA en de VVD zit de stad Utrecht: 350.000 banen."

"En ik merk dat in de debatten dit punt minder door komt, maar de PvdA bezuinigt op veiligheid en maakt daarmee Nederland minder veilig."

Maar er moet overal worden bezuinigd. Is veiligheid zo belangrijk dat daar extra in geinvesteerd moet worden?

"Een financiële crisis geeft altijd onzekerheid. Dat kun je wegnemen door iets essentieels als de veiligheid van mensen. Dan moet je dus niet, zoals de PvdA voorstelt, een half miljard bezuinigen. De VVD investeert juist 250 miljoen."

"Het gaat om de vraag: Kunnen mijn kinderen veilig naar school? komen ze veilig thuis na het uitgaan in het weekend? En als ik zelf oud ben, kan ik dan mijn hondje nog uitlaten? Er heerst een hele basale behoefte aan veiligheid."

"Ik stoor me er aan dat ik dan wel lees dat de PvdA voorstander is van stages voor ex-criminelen, extra onderwijs voor criminelen, legaliseren van softdrugs."

U benadrukt vaak dat 'socialisten' het begrotingsplaatje geen urgentie geven, maar de PvdA zit in 2017 op bijna hetzelfde bezuinigingsbedrag.

"Het gaat om het 'hoe'. En wat zijn de economische effecten? De PvdA wil geld weghalen bij wegen, terwijl je daar juist moet investeren. Tegelijkertijd willen ze de kilometerheffing invoeren. Dat is slecht voor de economie."

"En de woningmarkt. Het Economisch Instituut voor de Bouw zegt dat de PvdA-plannen net zo desastreus uitpakken als die van de
Socialistische Partij."

Het CPB stelt dat de woningmarktplannen van de VVD zorgen voor het verder stagneren van de woningmarkt, omdat jullie de hypotheekrenteaftrek niet aanpakken.

"Het CPB laat zien dat bij de PvdA de huizenprijzen met 5 procent dalen. Via de VVD stijgen ze."

Maar de woningmarkt stagneert.

"Nou ja, als je de analyse leest van het EIB dan lees je positieve cijfers."

U richtte zich eerst op Roemer, nu op Samsom. Moet u niet meer focussen op uw eigen verhaal?

"Dat doe ik natuurlijk ook. In het debat bij EenVandaag heb ik in een discussie met Roemer uitgelegd dat je bij mensen die aan de zijkant staan moet kijken wat ze wel kunnen. Kijk naar de paralympics. En de bijstandsmoeder in een uitkering moet juist op de VVD stemmen."

Vindt u dat echt? U dwingt deze moeders om te gaan werken.

"Ik snap werkelijk niet waarom we tegen zoveel mensen hebben gezegd: jij komt nooit meer uit je uitkering. Veel mensen zitten in het 'granieten bestand', dat is jargon uit de sector. Dat betekent dat deze mensen blijvend in de bijstand zitten."

"Ik vind het socialer om te zeggen: er is een fatsoenlijke uitkering voor mensen die het echt nodig hebben en we doen er alles aan om jou aan de slag te helpen, dan te zeggen: er is een fatsoenlijke uitkering, punt."

Dat is een mooie theorie, maar is de praktijk niet totaal anders? U en uw partij krijgen vaak de kritiek mensen aan hun lot over te laten.

"Ik heb zelf mensen in de bijstand gesproken. Ik vraag dan: heeft u misschien een ziekte die ik van buiten niet kan zien? Zo ja, dan praat ik er verder niet over. Nee, zegt ze, ik mankeer verder niks. Maar die meneer van de sociale dienst zegt: u werkt al vier jaar niet dus u komt nooit meer aan de slag."

"Dan zeg ik: laat je niets wijsmaken. Een baan geeft zelfstandigheid, je krijgt sociale contacten en je ontwikkelt je op je talenten. In de debatten heb ik het dan met Roemer en Samsom over een procent meer of minder in de bijstand. Moet je kijken wat voor een inkomensverbetering je hebt als je vanuit de bijstand aan het werk gaat. Daarom zeg ik: een bijstandsmoeder moet VVD stemmen."

De politieke duiders zeggen: Samsom groeit boven de partijen uit, omdat hij niet meedoet met het aanvallen en zijn eigen verhaal vertelt.

"Ik ga niet de campagne analyseren. Volgens mij moet je benoemen wat je idealen zijn en je verschillen met de tegenstander benadrukken."

Waarom blijft dan dat beeld hangen dat u een negatieve campagne voert tegen links en niet altijd het eerlijke verhaal vertelt.

"Dat is een beeld waar ik verder niet op reageer. Ik herken het beeld ook verder niet, dat maakt het lastig om het te analyseren."

De slotvraag is van NUjij. 'Steekpenning' vraagt: Hoe kunt u volhouden dat marktwerking in de zorg een goede oplossing is? Als leek zie je door emoties en ontwetendheid niet of de behandelingen terecht zijn of niet.

"Dat label marktwerking wordt door links op dat stelsel geplakt. Maar het zijn maar elementen. De PvdA en de SP willen naar het oude systeem en dan krijg je dus de wachtlijsten terug. Het nieuwe systeem zorgt voor meer specialisatie."

Maar er is een financiële prikkel aan instellingen om onnodig te behandelen.

"Er is geen chirurg die zomaar gaat snijden. Maar in welk systeem dan ook zul je verkeerde prikkels hebben. Waarom zou je artsen zo wantrouwen dat ze ineens onnodige behandelingen voorschrijven? Ik geloof daar niks van."


Reageer - Reacties (163)


2012-09-26 14:47:36 - Lucas
Fel pleidooi Elco Brinkman tegen aanpak hypotheekrenteaftrek
AMSTERDAM - De partijen die fors willen ingrijpen in de woningmarkt veroorzaken een drama voor de koopkracht van de huizenbezitter en de werkgelegenheid in de bouw.

Dat zegt de voorzitter van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, Elco Brinkman tegen NU.nl.

Het beperken van de aftrek zorgt volgens hem tot 'verdergaande prijsdalingen, kansloze starters, een volledig stagnerende woningmarkt, aanhoudende economische krimp en een bouwsector die nog eens tienduizenden bouwvakkers moet laten gaan'.

Diverse politieke partijen willen de hypotheekrenteaftrek beperken, omdat op de langere termijn zorgt voor een gezondere woningmarkt. "In de toekomst zijn we allemaal gelukkig, maar de economie draait nu niet", aldus Brinkman.

Woningwaarde

Volgens hem is er al 100 miljard aan woningwaarde verdampt. Het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, zoals voorgesteld door bijna alle politieke partijen, zal volgens hem voor extra prijsdaling zorgen.

“Want minder aftrek betekent in 4 miljoen huishoudens al gauw dat je honderden euro’s minder per maand te besteden hebt. Dat hakt in de koopkracht, en zeker als je op een woning gaat bieden. Ook al verlaag je het fiscale voordeel geleidelijk, kopers anticiperen dan toch nu al op minder aftrek straks. Het effect is er dus meteen.”

Politici zouden in zijn ogen minder naar de theorie en meer naar de praktijk moeten kijken. "Dat de woningmarkt een zeepbel zou zijn die op knappen staat is een leuke theorie, maar de economie bestaat niet uit modellen maar uit de werkelijkheid", aldus Brinkman.

"Daarin komen huiseigenaren door verder overheidsingrijpen ‘onder water’ te staan, zodat ze jarenlang hun huis niet meer kunnen kwijtraken voor een prijs die nog in de buurt komt van hun hypotheekbedrag. Zo zitten ze eigenlijk gevangen in hun huis."

Banenverlies

Brinkman maakt zich verder ernstige zorgen over het banenverlies in de bouw. Volgens tellingen zijn er al 40.000 vaste banen verdwenen door de slechtlopende huizenmarkt en dreigt dit aantal op te lopen tot 60.000 in 2014.

Volgens het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) gaat er daarna nog meer werkgelegenheid verloren als er politiek harder ingegrepen wordt op de woningmarkt.

Vrijdag bracht het EIB een rapport naar buiten waarin de verkiezingsprogramma's tegen het licht worden gehouden op hun effecten voor de bouw en woningmarkt.

Het EIB concludeert dat alleen de plannen van de VVD een stimulerend effect hebben op de woningvraag en de doorstroming. Juist deze partij is tegen aanpak van de hypotheekrenteaftrek.

Brinkman verwijt de partijen de hypotheekrenteaftrek vooral af te willen schaffen om 'inkomenspolitiek' te bedrijven, oftewel de verschillen tussen hoge en lage inkomens kleiner te maken.

Inkomstenbelasting

Brinkman vindt daarom dat, indien de hypotheekrenteaftrek toch wordt afgebouwd, dit gecorrigeerd moet worden via een lagere inkomstenbelasting.

Brinkman stelt dat er rust nodig is rond de huizenmarkt, omdat mensen nu hun hand op de knip houden vanwege de politieke onduidelijkheid over de toekomst van de woningmarkt.

Hij wil verder dat hypotheekregels worden verruimd voor starters en de huren moeten omhoog. Corporaties gaan dan volgens Brinkman weer investeren, bijvoorbeeld in een duurder huursegment om scheefwonen tegen te gaan.

Ook is het dan voor investeerders, zoals pensioenfondsen, weer financieel aantrekkelijk om huurwoningen te bouwen. Brinkman, zelf Eerste Kamerlid voor het CDA, wil geen stemadvies geven.


Reageer - Reacties (0)


2012-09-26 14:46:36 - Lucas
'Stoere uitspraken Rutte premieronwaardig'
Volgens de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Asscher is het een mythe dat er meer geld in de publieke sector gepompt moet worden om de kwaliteit te verbeteren. "Er moet naar de bal gekeken worden, in plaats van naar de spelers."

Toen Asscher in 2006 aantrad als wethouder met onderwijs in de portefeuille heerste er volgens hem een 'noodtoestandsfeer' met veel zwakke scholen. Zijn methode om de kwaliteit te verbeteren is onconventioneel en riep weerstand op bij scholen, maar werkt wel.

"Je kunt elkaar bezighouden met discussie over wie voor wat verantwoordelijk is en je blind staren op het geld, maar het gaat er om hoe je zorgt voor verandering in de klas."

Asscher ging openbare lijsten bijhouden van goed en slecht presterende scholen. Ook stuurde hij onderwijsexperts naar zwakke scholen om samen met onderwijzers en directeuren verbeterplannen te maken.

"Mijn redenering was dat het ging om publiek geld. Ik wilde alle informatie die ik had publiceren. Dit jaar stuur ik ouders van kinderen die twee jaar worden een gids met alle informatie die ik heb over de kwaliteit van de scholen. Het emancipeert ouders."

"En de traditie was dat je aan een school een zak geld gaf en een vage convenant afsloot zonder relatie tot wat er in de klas gebeurt. Er was geen enkele zwakke school die blij was met de interventie, maar nu zijn ze er enthousiast over."

Waarom waren ze niet blij?

"Docenten vonden het vervelend dat iemand hen kwam vertellen hoe het onderwijs verbeterd moest worden. Uiteindelijk kregen ze wel het gevoel in hun beroep gekend te worden. Het is confronterend, maar uiteindelijk waren ze trots omdat ze zagen dat ze beter werden."

In het onderwijsveld was ingrijpen op scholen, in verband met de vrijheid van onderwijs, lang taboe.

"Je hebt nog steeds veel vrijheid hoe je het doet, maar ik wil wel dat kinderen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat is geen bizarre eis."

Moet deze methode dan niet breder uitgerold worden?

"Het is zeker zo dat in de hele publieke sector vaak een te grote afstand is tussen bestuur en werkvloer. Terwijl, in een tijd van schaarste zit er in de publieke sector heel veel geld waar veel meer uit te halen valt. Er moet naar de bal gekeken worden, in plaats van naar de spelers."

"Bestuurders moeten worden aangesproken op het échte werk, namelijk de kwaliteit van de school. De bestuurder moet niet bezig zijn met zo groot mogelijk worden."

"Kijk naar de Asschernorm voor de kwaliteit van basisscholen. Die is hoger dan wat de onderwijsinspectie eist. Daar waren scholen ontevreden over, maar ik vind het logisch om niet tevreden te zijn met een zes. Het moet er altijd over gaan hoe het beter kan, in plaats van klagen dat er te weinig geld is."

Bij onderwijsinstellingen Amarantis en Inholland ging het helemaal mis. Zou de methode-Asscher, om het maar even zo te noemen, dit hebben kunnen voorkomen?

"Ik zou die methode nooit zo willen noemen, want dan gaan mensen aan mij denken in plaats van aan het middel. Maar het had zeker uitgemaakt als de mentaliteit gericht was op de kinderen en als er transparantie in de bestedingen had bestaan."

"De vrijheid van onderwijs wordt nu vaak misbruikt voor de vrijheid om slecht onderwijs te geven. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Het heeft niets te maken met de grondwet, soms lijkt zo'n onderwijsinstelling wel een vrijstaat."

Even over de verkiezingen. Het gaat goed met de PvdA in de peilingen. Wat zou uw droomcoalitie zijn?

"Een coalitie met partijen die de onderwerpen oppakken waar ik me zorgen om maak. GroenLinks, SP en D66 zijn op veel punten nabij."

"Het baart me zorgen dat het Rutte minder moeite kost om links uit te sluiten dan om de PVV uit te sluiten. Hij zegt dat hij nog het liefste door wil met het CDA en daar hoor ik op de achtergrond dan bij: met gedoogsteun van de PVV."

De PvdA profileert zich als een partij die dichtbij de SP staat, maar regeert uiteindelijk toch altijd via het midden.

"Natuurlijk zijn GroenLinks en SP bondgenoten, maar ook niet in alles. GroenLinks wil het ontslagrecht afschaffen, de SP wil Europa niet."

Dan snap ik niet waarom u zegt dat de SP dichtbij staat. Europa is juist hét campagnethema en daar liggen jullie ver uit elkaar.

"Voor mij en voor veel kiezers is de manier waarop je omgaat met onderwijs en kwetsbare kinderen, waar de VVD 200 miljoen op wil bezuinigen, veel belangrijker. En daar is de SP nabijer."

Dat is belangrijker dan de Europa-koers?

"Het is niet het een of het ander. Samsom heeft een realistischer verhaal. We wisten al dat hij heel slim was. Dat kleeft aan hem, maar dat is fijn. Maar de opstelling tegenover de rest is dat hij iemand is die zichzelf blijft, rustig blijft en met een zekere volwassenheid het gesprek aangaat."

"De stoere uitspraken van Rutte over het stoppen van de steun aan Griekenland zijn premieronwaardig. Iedereen weet dat hij de hoorn niet op de haak gooit als Merkel op 13 september belt."

"Dat verklaart waarom Samsom het nu zo goed doet. Kiezers hebben behoefte aan politici die voor en na de verkiezingen hetzelfde zeggen en eerlijk zijn."

Rutte mag als VVD-lijsttrekker in een campagne toch vinden dat Griekenland niet ten koste van alles moet worden gered?

"De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat hij steeds iets anders vindt dan wat hij doet in Brussel. Ik heb het gevoel dat hij te veel luistert naar campagneadviseurs die zeggen: vertel geen onprettige waarheden."

Rutte zegt wel: we moeten miljarden bezuinigen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Ook een onprettige waarheid.

"Dat is waar. Ik zeg ook niet dat hij niet eerlijk is. Ik vind het alleen dat een premier die zo campagne voert onverantwoord met de eurocrisis omgaat."

Komt u naar Den Haag als Samsom vraagt of u in het kabinet gaat zitten?

"Ik wil het liefste mijn werk hier doen. Het is niet iets wat ik ambieer. Maar op 'wat als-vragen' moet je verder niet ingaan, heb ik geleerd van Job Cohen."


Reageer - Reacties (4)


2012-09-26 14:45:46 - Lucas
'Als minister zit je altijd in het verdomhoekje'
Minister Gerd Leers (Asiel) is er van overtuigd dat zijn asielbeleid de polarisatie tussen links en rechts heeft bijgedragen tot normalisatie. "Tussen de confrontaties tussen links en rechts heb ik een autonome koers gevaren en die zal beklijven."

Vlak voor de verkiezingen kan Leers de Tweede Kamer informeren over de resultaten van anderhalf jaar asielbeleid onder zijn leiding: er zijn nog eens drieduizend opvangplaatsen minder nodig.

Dit komt volgens hem doordat asielprocedures sneller gaan, minder aanvragen worden ingediend en de asielzoekers sneller doorstromen naar huisvesting in gemeenten.

"Ik zie dit als een resultante van de belangrijkste prioriteiten toen ik aantrad. Ik vond het te gek voor woorden dat mensen zo lang in procedures zitten. Deze cijfers laten daarin een doorbraak zien."

Waar zit dat hem in? Alle kabinetten wilden snellere procedures.

"Mensen krijgen sinds juli 2010 in acht dagen op een efficiënte manier inzicht in hun situatie: wie bescherming nodig heeft krijgt asiel en als het vluchtverhaal niet deugt niet. Wat zie je nu? Zestig procent wordt in die acht dagen afgedaan. Voorheen was dat dertig procent."

"Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat asielzoekers niet achter elkaar procedures kunnen starten. Dat ze eerst asiel willen, daarna gezinshereniging, enzovoorts. De Tweede Kamer moet nog toestemming geven om hier nog verdere stappen in te maken."

Heeft de terugloop niet ook te maken met het strengere asielklimaat in Nederland?

"Heel veel vluchtelingen komen via reisagenten. Die weten waar ze het meeste succes hebben en dus komen ze niet meer naar Nederland. Je staat meteen weer buiten als je een zwak verhaal hebt. Dat verklaart ook waarom we een relatief hoog aantal aanvragen goedkeuren."

"Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers komen hier kijken naar het systeem, omdat het gewoon goed is."

Zou zoiets Europees geregeld moeten worden?

"Ja, het zou goed zijn als we een harmonisatie krijgen. Dat asielzoekers niet gaan shoppen. Als Nederland er minder krijgt, betekent het dat ze nu ergens anders heengaan."

Bij de discussie over gezinsmigratie pleitte u er juist voor dat Nederland eigen regels mag hanteren, dus juist geen harmonisatie.

"Je moet onderscheid maken tussen regulier beleid en asielbeleid. We hebben ruimte genomen om eigen voorwaarde aan gezinsmigratie te stellen. De Europese vastgestelde regels wilden we via Europa wijzigen, bijvoorbeeld het verhogen van de leeftijd en inkomenseisen. Dat wilden de andere landen niet."

Was u daar verbaasd over?

"Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik wist vanaf het begin dat veel landen er niks voor zouden voelen en er momenteel geen problemen mee ondervinden. Wij zitten al bij de derde generatie migranten. Sommige landen wilden niet, omdat ze niet wisten wat ze ervoor terug zouden krijgen."

"Ik zeg nog steeds, en dat durf ik keihard te beweren: het is te makkelijk om te zeggen dat het allemaal mislukt is. Het onderwerp is op de agenda gezet. Misbruik van gezinsmigratie is nu een thema in Europa."

Het was geen inspanningsverplichting omdat het nu eenmaal in het gedoogakkoord stond?

"Ik heb oprecht geprobeerd een autonome weg te zoeken. Ik ben er van overtuigd dat het van belang is dat we eisen stellen om te voorkomen dat mensen in een werkelijk kansloze situatie terechtkomen."

"Dat wordt dan politiek gemaakt, zeker in de gepolariseerde situatie waarin ik heb moeten opereren. Want laten we eerlijk zijn, wat rechts negatief vond, vond links positief. En andersom."

De polarisatie lijkt niet minder geworden, of wel?

"Ik durf te beweren dat we vele stappen hebben gezet naar normalisatie waarop volgende kabinetten kunnen voortbouwen. Tussen de confrontaties tussen links en rechts door heb ik een autonome koers gevaren en die zal beklijven."

Is het u tegengevallen hoe politiek complex asielbeleid is?

"Er zijn stappen gezet in onderwerpen die ons al decennia verdelen. Daarvan durf ik te zeggen dat deze stappen succesvol zijn geweest. Dat ik in anderhalf jaar niet alles heb kunnen bereiken is logisch."

"De stappen die zijn gezet? De stroomlijning van procedures, uitzetten van criminele vreemdelingen, beperken van instroom kansarmen, het sneller duidelijkheid geven aan minderjarige asielzoekers, de integratie heb ik op een eigen manier op de agenda gezet."

Mauro leidde bijna tot een kabinetscrisis.

"Je wordt als minister geconfronteerd met gevallen die een gezicht hebben gekregen. Ik sta voor de afweging dat het beleid niet moet zorgen voor willekeur. Dus het moet niet alleen over de persoon gaan, maar ook over de rest van de groep."

"Je wil niet weten hoeveel uren besteed zijn aan het op een rijtje zetten en afwegen van een individuele gevallen. De schrijnendheid van gevallen moeten zich wel onderscheiden van andere gevallen waarbij de keuze negatief was. Als ik op basis van politieke druk keuzes ga maken krijgen we een beleid dat failliet gaat."

Was er bij Mauro niet juist sprake van willekeur? Hij kreeg voorrang voor dat studievisum en de rest van de groep niet.

"Er is altijd een individuele afweging. Dit is de conclusie geweest. Maar wel een integere. Er is zorgvuldig gehandeld."

Maar hier was wel sprake van politieke druk.

"Zeker, maar u weet hoe ik me heb opgesteld en dat ik ondanks dat ben blijven staan. Als minister zit je altijd in het verdomhoekje, omdat een individueel geval gezicht geeft. Daar kun je omheen lopen, maar zo zit ik niet in elkaar."

"Ik durf in de spiegel te kijken en zeggen: ik heb in alle gevallen een zorgvuldige afweging gemaakt. Dat ik strenger zou zijn dan Albayrak of andere voorgangers is niet waar, blijkt uit de cijfers. Dat beeld is opgezet om een frame neer te zetten."

In het volgende kabinet wilt u gewoon weer minister worden?

"Als men mij vraagt wil ik dat doen, maar ik ben ook realistisch. Het CDA moet eerst een goede uitslag maken en in de coalitie komen."


Reageer - Reacties (0)


2012-09-26 14:44:48 - Lucas
'De partij staat als een huis achter mij'
De 'realistische koers' van Jolande Sap vraagt bereidheid tot concessies, behalve als ze raken aan de kernwaarden groen, eerlijk delen en een tolerante samenleving. "Dan ben ik bereid een btw-verhoging te verdedigen. Dat is dan geen halszaak."

Balkenende's motto was 'luctor et emergo', oftewel 'ik worstel en kom boven'. Wat is uw motto?

"'Carpe diem', oftewel 'pluk de dag'. Sommige mensen vinden het uiterst irritant, maar ik ben een geboren optimist en dat is heerlijk."

Er zijn al twee zeer belangrijke tv-debatten geweest waar GroenLinks niet bij was. Hoe schadelijk is dat?

"De kiezer mist nogal wat. GroenLinks is wel de partij die weet hoe we groen uit de crisis moeten komen. Wij kunnen namelijk laten zien dat we 200.000 mensen aan het werk kunnen krijgen. Andere partijen op links doen dat niet. Sterker nog, die vernietigen banen."

"Gelukkig zijn er nog genoeg gelegenheden om dat te verkondigen."

De PvdA en de SP hebben de kritiek op hun banenplannen door het CPB al weerlegd. Roemer zegt dat het CPB geen rekening houdt met de vele deeltijdbanen. Samsom zegt: dat komt doordat wij mensen met een zwaar beroep met 65 met pensioen laten gaan.

"Dat zijn natuurlijk smoesjes. Het CPB laat zien hoe partijen de crisis en werkgelegenheid aanpakken. Dan zie je dat de andere linkse partijen de economie niet versterken. Bovendien zorgen wij juist voor deeltijdbanen. Dus dat is echt onzin. Wij laten de vervuiler betalen en verlagen de belasting op werk. Met name aan de onderkant."

Wat hebben we dan aan het CPB?

"Zij zijn de neutrale rekenmeesters. Kiezers en journalisten moeten daar kritisch op zijn. Roemer en Samsom moeten niet de zwarte piet neerleggen bij het CPB, het zijn keuzes die ze zelf gemaakt hebben."

Maar jullie leggen de rekening neer bij de gepensioneerden, blijkens de CPB-doorrekeningen.

"Ja, maar niet bij de ouderen met alleen aow of met een klein aanvullend pensioen. Het is een bewuste keuze om ouderen met een groter pensioen een deel van de rekening te laten betalen. Het gemiddeld inkomen van 65-plussers is afgelopen jaren sneller gestegen dan van 65-minners. Ook hebben ouderen gemiddeld veel meer vermogen."

De woningmarkt dan. De woningprijzen dalen bij jullie met 7 procent. Een record.

"Daarom hebben we een compensatieregeling. Daar trekken we 200 miljoen voor uit. De eventuele restschuld op hun gekochte huis maken we fiscaal aftrekbaar."

Goed, maar wel een restschuld dus. Het onderwijs dan. Jullie zeggen dé onderwijspartij te zijn, maar het rendement op de economische groei is juist heel laag bij GroenLinks. Hoe kan dat?

"In de beoordeling van het CPB wegen prestatiebeloningen voor docenten zwaar. Als je dat invoert dan draagt dat bij aan de economische groei. In 2010 hebben we een vorm van prestatiebeloning opgenomen in het verkiezingsprogramma."

"Toen scoorden we hierop hoog, maar wij geloven er niet meer in. Wij zien dat de bonuscultuur failliet is. Dat heeft bij de banken voor de problemen gezorgd."

"Maar eerlijk gezegd, die bewijsvoering die het CPB hanteert is niet eenduidig. In de doorrekening van twee jaar geleden scoorden we 4,5 procent op economische groei, terwijl het schrappen van de prestatiebeloning het enige verschil is."

Zou het ook kunnen komen doordat jullie bezuinigen op innovatie, wat altijd sterk verbonden is aan onderwijs?

"De huidige innovatiegelden zijn ongericht. Wij investeren in groene innovatie. Daarover zegt het CPB dat ze de economische gevolgen niet kunnen inschatten."

Ik hoor toch veel mensen zeggen dat innovatie voor Nederland altijd een belangrijke economische kracht is.

"Er zijn oeverloze discussies gevoerd over innovaties. De vraag is: maken die bedrijven innovatieve producten omdat ze die subsidie krijgen of gebruiken ze de subsidie omdat die er toch is. Daar kan het CPB niks over zeggen. Wij willen wel groene pioniers belonen."

Over het lente-akkoord zei u destijds dat het doordrongen is met wat GroenLinksers belangrijk vinden. Denkt u dat nog steeds?

"Ja, en ik merk dat mijn achterban er nog erg enthousiast over is."

Kiezers ook?

"De kiezers die voor ons gaan zeker. Maar de mentaliteit die er was toen het akkoord net gesloten was is wel een beetje weggeëbd. Toen heerste een sfeer van: kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. De pijnlijkste bezuinigingen hebben we teruggedraaid, we hebben stappen gezet naar vergroening en eerlijk delen."

Je steekt je kop uit, ook voor impopulaire maatregelen, maar de kiezer wil het niet.

"We hebben nog anderhalve week. Genoeg tijd om ons verhaal te vertellen."

Was GroenLinks te veel bezig met aantrekkelijk worden als regeringspartner?

"Dat denk ik niet. We waren bezig met idealen in de praktijk te brengen. Het belangrijkste vind ik: de partij staat als een huis achter die realistische koers en achter mij."

De laatste vraag is van Zessnaar op NUjij: Geachte mevrouw Sap, kunt u begrip opbrengen voor het feit dat ik sinds de Kunduz-missie en het lente-akkoord omgeslagen ben van een trouwe GroenLinks-stemmer tot iemand die hoopt dat u partij uiteenvalt. Oftewel, zijn principes niet belangrijker dan macht?

"Natuurlijk niet, maar ik ben geen politica die idealen alleen maar wil verkondigen of belijden. Ik wil idealen ook omzetten in de praktijk. Dat is wat we gedaan hebben. Er komt een kolenbelasting en kansen voor kwetsbare mensen worden verbeterd doordat we de bezuinigingen van tafel gehaald hebben. Daardoor voelen de laagste inkomens volgend jaar niks van de crisis. Ik ben een politica die voor resultaten gaat."

De kiezer moet accepteren dat GroenLinks compromissen sluit om idealen binnen te halen?

"Ja, maar we gaan maximaal voor kernwaarden groen, gelijke kansen en open tolerante samenleving. Daar gaan we geen consessies op doen. Dan ben ik bereid een btw-verhoging te verdedigen. Dat is dan geen halszaak. Als het maar eerlijk gaat."

Dat zal misschien een schifting in kiezers teweeg brengen.

"Die beweging zien we ook bij onze leden. Het aantal is constant. Laten we hopen dat het een wenkend perspectief is voor het zetelaantal, haha."

"Maar je ziet wel bewegingen. Er zijn mensen die zeggen: ik vind principes zo belangrijk dat ik daar nooit een onsje af zal doen. Anderen zeggen: wat heerlijk dat er groene resultaten worden geboekt. Die realistische koers heeft GroenLinks al jaren, maar we hebben door de bijzondere omstandigheden nu ook echt de kans om die waar te maken."


Reageer - Reacties (1)


2012-09-26 14:43:45 - Lucas
'Jouw vader zal 22 procent inleveren'
De Tweede Kamer kan volgens 50Plus-lijsttrekker Henk Krol wel wat levenservaring gebruiken. "50Plus wil met bedachtzaamheid naar onderwerpen kunnen kijken en af en toe roepen: jongens, doe even rustig."

In sommige peilingen staat 50Plus op gelijke hoogte met GroenLinks. Hoe komt het uw partij zo in de lift zit?

"Het is een sneeuwbaleffect. Toen ik met de campagne begon vroegen mensen: wat doet de hoofdredacteur van de Gaykrant hier? 50Plus zegt u? Is dat een kaassoort?"

"Het probleem is: ouderen herkennen zich niet in de discussies op tv of in de krant, maar ze merken het wel in hun portemonnee. De reactie die ik op straat merkte was: eindelijk iemand die écht heeft gemerkt hoe erg we erop achteruit zijn gegaan."

"Dan gaat het ineens heel snel. Geef eens een stapel, zeggen ze dan. En dan gaan ze zelf flyeren."

Is de nood zó hoog?

"Ab-so-luut. Jij en ik hebben een salaris en en groeien mee met de inflatie, krijgen soms een loonsverhoging. Maar mensen met aow of klein pensioentje niet. Hun kosten gaan alleen maar omhoog. Ze zijn 8 procent achterop gekomen ten opzichte van mensen die gewoon werken."

"Dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. En daar komt de korting op de pensioenen nog bij. Dan heb je het dus over een achteruitgang van 25 tot 30 procent ten opzichte van anderen."

NRC.Next checkte laatst de uitspraken van 50Plus. Het CPB zegt dat het minder slecht gesteld is dan jullie voorhouden.

"Er wordt gegoocheld met cijfers. Het CPB heeft het over de situatie van ouderen ten opzichte van tien jaar geleden. Maar daar moet je niet naar kijken, je moet kijken naar de individuele gevallen. Minister Kamp goochelt ook met cijfers en daar ben ik best een beetje boos over. Ken je iemand met een pensioen."

Mijn vader. Sinds drie weken.

"Jouw vader heeft dan nog niet te maken gehad met ouderen waarbij het inkomen niet meesteeg met de inflatie. Bij welk pensioenfonds zit hij?"

ABP.

"Dan is het niet leuk voor hem, dan gaat hij 15 procent inleveren ten opzichte van waar hij op gerekend had. En omdat zijn aow niet meegroeit met de inflatie en de prijsontwikkeling gaat hij nog eens 8 procent inleveren. Hij zal dus 22 tot 25 procent inleveren."

Geldt het niet voor alle groepen in de samenleving dat er ingeleverd moet worden?

"Ja natuurlijk, maar als we allemaal ongeveer hetzelfde inleveren zou ik er vrede mee hebben. Maar ga niet bij één groep, waarbij het makkelijk te halen is, nog eens extra ingrijpen."

"Ouderen worden afgeschilderd als mensen die achter een looprekje lopen of de hele tijd op vakantie zijn. Maar de meesten zijn actief in het verenigingsleven, buurthuizen, passen op kleinkinderen. Ouderen dragen een waanzinnig deel bij aan de economie. Dat wordt weggeduwd."

Jullie zijn fel tegen de korting op de pensioenen. Economen zeggen dat het nodig is om te voorkomen dat er straks voor de huidige generatie werkenden nog wat in kas zit.

"Je moet het niet aan de economen vragen die zo graag met hun snufferd op tv willen. Luister naar de deskundigen, namelijk de directies van de pensioenfondsen."

"De fondsen moeten korten omdat ze slechts uit mogen gaan van een rendement van 2 procent, terwijl bij het ABP 11 procent reëel zou zijn! Als we de rente op 4 procent zetten is dat heel redelijk en hoeven de pensioenen niet te worden gekort."

Moeten ouderen ook meebetalen aan de oplopende zorgkosten?

"Ouderen zijn maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de oplopende zorgkosten."

Juist een groot deel toch?

"Het beeld is dat zorg alleen voor ouderen is, maar het is voor een veel breder deel van de bevolking. Vang me even niet op het juiste cijfer. Waar ik van geschrokken ben is dat in de zorg zo bureaucratisch gehandeld wordt. Mensen zitten uren achter de pc om in te vullen wat ze precies gedaan hebben. En voor alle kleine randzaken worden aparte functies bedacht."

U was van de VVD. Meer marktwerking in de zorg voorkomt juist bureaucratie is daar de redenering toch?

"Nee, de marktwerking is veel te ver doorgeschoten. Zeker nu veel te veel verrichtingen betaald worden. Ik zou zeggen: ga eens naar de zorginstellingen om te kijken hoe het daar gaat. Sommigen zeggen zelfs dat ze met de helft van het budget, wat ik bijna niet kan geloven, betere zorg kunnen geven. Als de politiek die bureaucratie aanpakt."

Zijn jullie een one-issue-partij?

"Wij praten eerst over pensioenen, pensioenen, pensioenen en daarna gaan we het ook over andere dingen hebben. Het voordeel van de mensen van 50Plus is dat we enige levenservaring hebben. Het gemiddelde Kamerlid is een stuk jonger geworden. Ik denk dat 50Plus op alle onderwerpen een verrijking kunnen betekenen."

Hoe zouden jullie een verrijking kunnen betekenen, bijvoorbeeld in het debat over de Eurocrisis?

"Door te kijken hoe het gegaan is. Mensen mogen een paar jaar achter de knoppen zitten en willen snel naam maken, maar zo werkt het niet. Bij de euro hebben we veel te snel gehandeld."

Meer partijen zeggen dat het te snel is gegaan met Europa.

"Wij brengen reflectie aan. 50Plus wil met bedachtzaamheid naar onderwerpen kunnen kijken en af en toe roepen: jongens, doe even rustig."

De slotvraag is van NUjij en sluit eigenlijk wel mooi aan. Qui Sas vraagt: Er zijn meer partijen die de zorg voor en de koopkracht van ouderen willen beschermen, dus in welk opzicht bent u anders?

"Wilders liet binnen een dag zijn belofte vallen dat verhoging aow-leeftijd een breekpunt was. De SP heeft het in het verleden erg voor ouderen opgenomen, maar nu blijkt dat daar de aow-leeftijd ook gewoon wordt verhoogd. Als je op 50Plus stemt weet je dat we de belangen van ouderen blijven behartigen."

Bij jullie blijft 65 de aow-leeftijd?

"Voorlopig. Tot we meer werkgelegenheid hebben voor ouderen. Dan kan je experimenten aangaan. Ik wil graag het wetenschappelijk bureau opdracht geven om te kijken of we die harde grens van 65 glijdend kunnen maken."

"Dat je bijvoorbeeld voor een dag de aow in gaat en de andere dagen gewoon blijft werken."

Een soort parttime aow.

"Ja precies. Hoeveel huwelijken lopen niet stuk als pa ineens thuis komt te zitten. Die gaat zich dan bemoeien met de werkzaamheden van moeders. Bovendien worden veel mensen worden ziek als ze met pensioen gaan."

"Als je het geleidelijk aanpakt kunnen mensen wennen aan een nieuw leven. Ze kunnen bovendien op het werk hun kennis overdragen aan hun jonge collega's."


Reageer - Reacties (6)


2012-09-26 14:42:17 - Lucas
'Grosso modo lijkt het erop dat het de goede kant op gaat'
PvdA-leider Diederik Samsom lijkt bezig met een eindspurt in de peilingen. Is er na het Roemer-effect dan net op tijd een Samsom-effect? NU.nl sprak met hem.

Na het 'premiersdebat' van RTL waren de experts unaniem: Samsom had het goed gedaan, Roemer minder. De dagen erna bevestigden de peilingen dit beeld: De PvdA in de plus, de SP dik in de min.

Wat dacht u toen u de peilingen zag deze week?

"Grosso modo lijkt het erop dat het de goede kant op gaat. Ik voel het ook op straat en hoor het van anderen die bezig zijn met de campagne: het verhaal wordt eindelijk gehoord en begrepen."

Wat zegt het dat de PvdA en de SP zo snel naar elkaar toe lopen?

"Het zegt dat dingen snel kunnen veranderen en geeft ook de relativiteit van de peilingen aan. Het gaat er om: Heb je iets te bieden? Is het realistisch? Is het inspirerend?"

Wat was uw strategie bij het premiersdebat?

"Mijn verhaal vertellen."

Dat willen ze allemaal.

"Het was meer dat de ruimte er was. En er kwam scherp naar voren dat sommigen, bijvoorbeeld als het gaat over Europa, een merkwaardige positie kiezen. Zowel Roemer, Rutte als Wilders waren meer bezig met de schuldvraag. Maar anderen de schuld geven helpt niet. De vraag hoe je de eurocrisis oplost is belangrijker."

Veel mensen zeiden: Samsom ging boven de partijen staan, doordat hij niet meedeed met het schreeuwen en aanvallen.

"Het kwam zo uit. Drie partijen zeiden: we geven de Grieken geen cent meer. Maar dat is niet de realiteit van de afgelopen twee jaar. De Grieken eruit duwen zou een chaos veroorzaken."

"Als ze er een half jaar langer over willen doen om aan de verplichtingen te voldoen moeten we daar serieus over nadenken. Als het hen helpt en ons helpt moeten we de retoriek laten varen en de echte oplossing nastreven."

Roemer zei recentelijk dat de PvdA een gat heeft laten vallen op links. Heeft hij gelijk?

"Dan heb je het over meer dan tien jaar geleden. Ik heb het gevoel dat we dat gat al een tijdje aan het dichten zijn. Mensen die zich jaren geleden woedend afkeerden van de PvdA zie ik nu weer thuiskomen."

"Na uitstapjes die ze hebben gemaakt langs andere partijen, waarbij ze zagen dat de oplossingen niet dichterbij komen. Dat betekent niet dat ze allemaal weer thuis zijn bij de PvdA. Maar kiezers zijn niet dom, ze willen het echte verhaal horen. Die willen niet horen dat de problemen zijn opgelost als we uit de euro stappen. Iedereen voelt dat dat niet zo is."

Om die generalisatie door te voeren. Veel kiezers zien ook niks in het uitbreiden van bevoegdheden van Brussel.

"We zullen meer dan we lekker vinden moeten delen met Brussel om een groter probleem op te lossen. Ook dat snappen mensen. We krijgen minder geld terug dan ons was beloofd. Rutte en De Jager zeggen dat we alles met rente terugkrijgen. Dat is niet waar. Maar nu alles uit je handen laten vallen kost meer. Ook dat ziet iedereen."

Rutte zegt: Roemer, Samsom, lood om oud ijzer. Allebei socialisten. Wat vindt u van die kritiek?

"Karikaturen schetsen is niet de weg om uit de crisis te komen. Ik heb in een kroeg gewerkt. Als je steeds riep hoe slecht de kroeg op de hoek is gaan ze ook bij jou weg. Vertel waarom je eigen verhaal het beste is."

Toch zijn jullie plannen niet goed voor de economische groei, zegt het CPB. Bijvoorbeeld door de aanpak van de hypotheekrenteaftrek.

"Die plannen pakken wel goed uit, alleen niet morgen al. Als je vooruitgang wil dan moet die woningmarkt hervormd worden. Mensen kunnen geen huis meer kopen, zitten vast in hun huis dat ze niet kunnen verkopen. Bouwbedrijven gaan failliet."

Ik heb pas een huis gekocht als starter. Het CPB zegt dat met jullie plannen de woningprijzen dalen met 5 procent. Hoe voorkomt u dat ik mijn huis met verlies moet verkopen?

"De huizenprijzen stijgen met inflatie. Dat de huizenprijzen ten opzichte daarvan dalen met 5 procent betekent iets minder stijging en is dus niet het grootste probleem."

"Problemen krijg je pas als je niks doet. Dan heb je die verkoop je je huis niet met een restschuld, maar verkoop je je huis helemaal niet. Niemand wil het meer kopen."

Maar ook met inflatie, mijn huis wordt, in ieder geval op de korte termijn, minder waard.

"Wij laten wat lucht uit het systeem lopen. Die lucht is namelijk bloedlink. Die woningmarkt kan ontploffen en de volgende crisis veroorzaken. Die willen wij voor zijn. Elke partij die zegt: 'we doen niks aan de woningmarkt', loop alsjeblieft naar buiten. Iedereen voelt dat de hypotheekrenteaftrek niet houdbaar is."

Ook zorgen jullie niet voor banen, terwijl jullie campagne voeren tegen het kabinet-Rutte op dit punt.

"Wij gunnen mensen een pensioen als ze lang hebben gewerkt voor een laag inkomen. Wij willen dat deze mensen gewoon met pensioen kunnen gaan als ze 65 worden. Die uitzondering op de rest kost banen volgens de CPB-cijfers."

Voor de kiezer is dit niet meer te begrijpen. Die lezen gewoon een min als het gaat om werkgelegenheid. Ook ten opzichte van andere partijen.

"Het werkelijke verhaal is: geen enkele partij slaagt er in om de economische groei ongemoeid te laten. Dat is logisch. De verschillen zitten in hoe je de rekening deelt. Bij de VVD gaan de lage inkomens er snoeihard op achteruit. Uitkeringen helemaal. Wij delen eerlijk."

De VVD zal zeggen: de PvdA kan wel zeggen dat Rutte geen banen creŽert, maar het CPB wijst anders uit.

"De VVD creŽert banen. Maar watvoor banen zijn dat? En wanneer? De vorige keer stond Rutte ook te pochen over zijn banenplannen. Twee jaar later: honderdduizend werklozen erbij. Ik doe het weer, zegt ie nu."

Tot slot een vraag van NUjij. Curva vraagt: Diederik, waarom ga je straks toch over rechts?

"Er staan partijen dichtbij de PvdA: GroenLinks, SP. Iets verderop staan CDA en D66. Maar het zegt niks over de formatie. De uitslag van de verkiezingen is straks de basis voor de oplossing en dus de formatie."

Het leeft op NUjij heel erg. Gaat de PvdA nu eindelijk kiezen voor die linkse coalitie, of komen ze na de verkiezingen toch weer uit bij CDA of zelfs VVD?

"Maar die mensen gaan daar zelf over. Die mogen stemmen. Nederland heeft vooral behoefte aan een kabinet dat de problemen van nu het beste kan oplossen. Met oplossingen die zoveel mogelijk lijken op de oplossingen van de PvdA. Hoe dat eruit ziet bepaalt de kiezer."


Reageer - Reacties (1)


2012-09-26 14:41:25 - Lucas
VVD streeft naar volledig vrije huurmarkt
DEN HAAG - De VVD wil uiteindelijk naar een huursector die 100 procent geliberaliseerd is. Dat zegt VVD-Kamerlid Betty de Boer in een interview met NU.nl.

In een ideale situatie worden volgens haar alleen lage inkomens bijgeplust om de huur te kunnen betalen.
 
Deze huurtoeslag kan weer worden betaald uit de hogere, marktconforme huren.
 
"Het zou ongekende investeringen lostrekken als je de markt morgen zou opengooien", stelt ze.
 
Volgens haar worden momenteel de huren kunstmatig laag gehouden, waardoor het voor investeerders niet aantrekkelijk is om nieuwe huurwoningen te bouwen.
 
"Die investeerders zeggen: ik ben wel gek. Ik ben meer aan kosten kwijt dan dat het oplevert", aldus De Boer.
 
"Meer investeren betekent meer bouwen, dus meer aanbod, dus een lagere huur. Zo simpel werkt de markt."
 
Het VVD-Kamerlid haalt uit naar de SP die volgens haar juist zorgt dat de wachtlijsten voor huurwoningen in stand blijven.
 
"De SP zegt altijd dat het opkomt voor de lagere inkomens. Integendeel! Zij blokkeren huurverhogingen, waardoor mensen veel te lang voor 300 euro per maand blijven wonen."
 
"Wat is daar sociaal aan? Die mensen verdienen dan al veel meer."
 
In de afgelopen jaren heeft het kabinet al stappen gezet door de huren voor inkomens boven de 43.000 euro met 5 procent te verhogen. Daaronder kunnen de huren met 1 procent omhoog.
 
Wat is het grootste probleem op de woningmarkt?
 
"Tot 2020 hebben we 500.000 woningen nodig. Dus de vraag is groot. Maar de markt ligt stil door gebrek aan consumentenvertrouwen."
 
"En de link wordt nooit gelegd, maar doordat de staatsschuld oploopt moet Nederland meer lenen op de kapitaalmarkt en daardoor stijgt de hypotheekrente. Dat is dus nog eens een extra reden om de staatsschuld naar beneden te krijgen."
 
De hypotheekrenteaftrek is een stevige last op die overheidsfinanciën.
 
"Wij zijn voor stimuleren van woonbezit, omdat je dan op je zestigste een stukje vermogen hebt opgebouwd dat je naar gelieven kunt inzetten. Maar je moet wel aflossen. Anders houd je een schuld en daar was de hypotheekrenteaftrek niet voor bedoeld."
 
Maar die aftrek is toch net zo marktverstorend als de subsidie op de huurmarkt?
 
"Je kunt het niet vergelijken. De huursubsidie is bedoeld voor mensen die het niet kunnen betalen. Bij de koopmarkt moet je het terugvoeren tot de inkomstenbelasting. Die is in Nederland het hoogst. De inkomens boven de 65.000 euro betalen 90 procent van alle inkomstenbelasting."
 
Doe daar wat aan dan.
 
"Dat willen we gaan doen via de arbeidskorting. Maar we beloven geen cadeau's die we niet waar kunnen maken."
 
Jullie willen bestaande hypotheken ontzien. Oneerlijk ten opzichte van mensen die volgens de nieuwe regels een hypotheek willen aangaan, zeggen sommigen.
 
"De bestaande gevallen willen we ontzien, omdat het heel ingrijpend is voor mensen als de spelregels tijdens het spel worden veranderd."
 
"Ze moeten dan ineens veel meer gaan aflossen dan ze op hadden gerekend. Bovendien willen we starters ondersteunen door voor hen de overdrachtsbelasting af te schaffen.
 
Wordt de hypotheekrenteaftrek ook niet in stand gehouden door de angst dat het een groot effect heeft op de huizenprijzen?
 
"Ik denk dat je er maar eens over op moet houden om er over te spreken. Dat brengt juist onzekerheid bij mensen."
 
Jullie hebben veel plannen uit het Lente-akkoord overgenomen in het verkiezingsprogramma. Wat doen jullie met de kritiek van experts die zeggen dat de plannen uit het Lente-akkoord desastreus zijn voor de woningmarkt?
 
"Daarom willen we de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen en vinden we ook dat starters meer mogen lenen, bijvoorbeeld om de kostenkoper te kunnen financieren."
 
"Ik denk echt dat we een mooi pakket hebben. Maar het allerbelangrijkste nu is het herstel van het consumentenvertrouwen."
 
"En daarbij: ik ken geen econoom die hetzelfde zegt. Ze vinden allemaal wat anders."


Reageer - Reacties (0)


2012-09-26 14:40:09 - Lucas
'CDA onbetrouwbaar zonder VVD'
DEN HAAG - Het 'nieuwe' CDA is niet betrouwbaar. Dat zegt de leider van de Eurofractie van de VVD Hans van Baalen tegen NU.nl.

Volgens Van Baalen is het CDA naar links geschoven en zijn 'om pr-redenen' bewindspersonen en 'stabiele' Kamerleden als Ormel en Koopmans niet op de lijst gekomen. "Dat is niet betrouwbaar. Maxime Verhagen was en is wel betrouwbaar."

Als voorbeeld noemt Van Baalen de recente stap van het CDA om van de langstudeerboete af te willen, een maatregel die bedacht is door het CDA zelf.

"Dat is een slecht verhaal. Zonder dekking af willen van de langstudeerboete. Het CDA is al vergeten dat ze in de coalitie zitten."

De Europarlementariër stelt dat het CDA alleen betrouwbaar is als het in een coalitie zit met de VVD. Hij roept het CDA op om terug te keren naar de 'rechtsere' koers van Maxime Verhagen.

Van Baalen hoopt na 12 september op een middencoalitie, dus ook zonder de PVV. "Voor Wilders zie ik geen rol meer. De boel heeft hem naar huis gestuurd."

Roemer

De VVD''er heeft geen goed woord over voor SP-leider Roemer. Volgens hem zal het SP-beleid onvermijdelijk leiden tot hyperinflatie.

"Roemer moet 1, 2 en 3 van de economie van Arnold Heertje nog eens kopen in plaats van domme dingen te zeggen. De SP zegt dat de ECB geld moet gaan bijdrukken om de werkgelegenheid te stimuleren. Dat zegt genoeg", aldus Van Baalen.

"Dan krijg je hyperinflatie en dat is voor iedereen slecht. Roemer en zijn partij zijn onverantwoordelijk."


Reageer - Reacties (1)


2012-09-26 14:37:49 - Lucas
'Nieuw kabinet moet grenzen aarde respecteren'
"We leven nu echt op de pof van wat de aarde kan produceren", vindt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Marianne Thieme. Partijen moeten daarom het ideaal van economische groei loslaten. NU.nl sprak met haar.

In 2010 zei u dat partijen dankzij de Partij voor de Dieren harder lopen voor dierenwelzijn. Is dat nog steeds zo?

"Ja, als je ziet dat ruim tweederde in de Tweede Kamer voorstander is van een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Dat was vroeger ondenkbaar. Ook de PvdA is veel meer gericht op dierenwelzijn, bijvoorbeeld door hun pleidooi voor een parlementaire enquete naar de bioindustrie. PvdA-Kamerlid Arib heeft tijdens een debat zelfs een keer gezegd 'ik lijk net van de Partij voor de Dieren'."

Ik heb juist het idee dat de economische crisis ervoor zorgt dat dierenwelzijn en duurzaamheidsidealen nu minder hoog op de politieke agenda staan.

"Het is waar dat het korte termijndenken toeneemt. Er wordt te weinig breed gekeken naar alle andere crises, zoals de ecologische crisis. Dat geeft ons als Partij voor de Dieren echter ruimte om het brede palet te laten zien. Onze beginselen van mededogen en duurzaamheid worden nu meer ontdekt."

Hoe willen jullie dat tij keren?

"Moeilijk. Mensen hebben zo genoeg van de politiek. Ik denk dat dat nog nooit zo erg geweest als nu." 

"Het is volstrekt ongeloofwaardig als je alle partijen hoort zeggen dat ze de oplossing hebben, terwijl ze de problemen zelf hebben veroorzaakt. Zelfs de SP wil inzetten op economische groei. Wij zijn de enige partij die zeggen dat economische groei de oorzaak is van de crisis."

Stemt dat u somber? Als jullie geen absolute meerderheid halen verandert er dus niks.

"Ik hoop dat de partijen gaan nadenken, maar vooralsnog zijn ze vooral bezig met regeringspartner worden. Ik denk daardoor wel dat een kiezersopstand haalbaar is. Die willen we gaan organiseren en dus mensen oproepen strategisch te stemmen. Op de groenste in plaats van de grootste"

Hoe krijgt u die kiezersopstand voor elkaar?

"Mensen vinden de politiek niet geloofwaardig. En de PVV en de SP zijn voor veel mensen te extreem in hun opvattingen, bijvoorbeeld over Europa. Wij kunnen het redelijke alternatief zijn."

Zouden jullie regeringsverantwoordelijkheid nemen?

"Jazeker, al zullen ze logischerwijs pas bij ons zullen aankloppen voor steun als onze zetels hard nodig zijn voor een meerderheid."

Wat is een essentiële voorwaarde voor jullie om mee te doen in een kabinet?

"In het programma kun je precies zien waar steun te verwachten is en waar niet. Heel simpel. Een essentieel punt is dat niet het recht van de sterktste voorop staat, maar het belang van de zwakste."

Kunt u een concreet punt noemen?

"We willen een enorme fiscale stelselhervorming, waarbij de belasting op arbeid wordt verlaagd en de belasting op grondstoffen wordt verhoogd. 'De vervuiler betaalt' moet het principe zijn."

"Het kabinet moet de grenzen van wat de aarde aankan respecteren. Dus, focus op economische ontwikkeling op de terreinen duurzame energie, banen creëren in duurzame sectoren."

Maar ook onder meer GroenLinks en ChristenUnie maken een punt van de duurzame economie als ideaal. 

"Klopt, maar zij zeggen ook dat je dan ook economisch kunt groeien."

Dat geloven jullie niet?

"Dat geloven wij niet. Iedereen weet dat er grenzen zijn aan wat de aarde kan leveren aan grondstoffen. We leven nu echt op de zak van toekomstige generaties, maken meer op dan de aarde kan leveren."

Jullie hebben een aantal maatregelen in het verkiezingsprogramma om dierenwelzijn te verbeteren. Zo willen jullie de dierentuinen in hun huidige vorm verbieden.

"Met name voor roofdieren zijn er grote dierenwelzijnsproblemen, daar zijn alle ethologen het over eens. Alles in hun karakter is strijdig aan opsluiting in een klein hokje. En wat is het voor signaal om dieren in een hok te zetten en er naar te gaan zitten kijken."

Dierentuinen kunnen een educatieve functie hebben.

"Met de invloed van televisie is dat niet meer nodig."

Jullie willen ook circusdieren verbieden. Er zullen toch ook dieren zijn die het goed hebben in een dierentuin of circus?

"Denk je dat nou echt? Dat een dier blij is als hij in een circus een uurtje per dag uit zijn mobiele kooi mag om zijn kunstje te doen, waarbij het knapste kunstje is om iets te doen dat indruist tegen de aard van het dier? Dieren moeten naar hun eigen aard kunnen leven. Daar blijven we ons ook in tijden van crisis voor inspannen. Dat is een kwestie van beschaving."

Jullie willen ook een verbod op hengelen. 

"Onderwaterjacht noem ik het. Een zinloze hobby. Als je het rustgevend vindt om op zondagochtend naast het water te zitten kan dat ook met een hengel zonder haakje."

Is het aangetoond dat het haakje in de wang van een vis echt pijn doet voor een klein visje?

"Dat is inderdaad wetenschappelijk aangetoond. Maar het gaat er vooral om dat je als mens een houding hebt ten opzichte van je leefomgeving waaruit respect spreekt. Als je niet zeker weet in welke mate zo'n vis lijdt, dan ga je toch uit van het principe dat je dat leed wil voorkomen?"

De laatste vraag komt van NUjij'er Throttle. Die vraagt waarom de PvdD geen punt maakt van de verdelging van kakkerlakken in Etten Leur. De vraag die er achter ligt is: waar ligt de grens om je druk te maken om het welzijn van dieren?

"Dat soort vragen ken ik al jaren. Ze komen zelden voort uit de zorg voor de kakkerlak, maar zijn veeleer een zoektocht naar rechtvaardiging om juist alle dieren te mogen doden. Ik voel weinig voor dergelijke karikatuurvorming."

Maar waar ligt dan de grens tot waar u zich wil inzetten voor dierenwelzijn?

"Natuurlijk is het interessant om te kijken waar het respect of mededogen ophoudt, maar ik denk dat iedereen die een kind een vlieg zijn vleugels uit ziet trekken zal zeggen: hou op daarmee. Als mens moet je elke vorm van onnodig leed voorkomen. Dat dat niet altijd lukt is logisch, maar het vermijden van leed moet het uitgangspunt zijn."

"Ik zit niet in de politiek voor academische discussies, maar om zinloos dierenleed te voorkomen. En om duidelijk te maken dat economische groei niet de oplossing is maar het probleem. Daar besteed ik mjin aandacht liever aan, dan aan de beschermwaardigheid van de kakkerlak."
 


Reageer - Reacties (2)


2012-09-26 14:35:44 - Lucas
'Dit zijn misschien wel de meest historische verkiezingen ooit'
SP-leider Emile Roemer laat zich niet gek maken door de reŽle mogelijkheid dat zijn partij de grootste wordt. "Ik ben zelfverzekerd en geloof in mijn verhaal."

Voelt u wel enige druk?

"Gezonde spanning heb ik natuurlijk. Maar ik weet waar ik voor sta en wat ik allemaal gezien heb afgelopen jaren."

U zei in het FD 'over my dead body' bij de vraag of u de Europese boete ging betalen als Nederland zich niet aan de begrotingsregels houdt. Die uitspraken gingen de landsgrenzen over. Schrok u daarvan?

"Ik schrik niet zo gauw. Ik heb me er over verbaasd. Ik roep dat al een jaar."

Het was geen nieuws?

"Het was geen nieuws, maar het is verkiezingstijd. Dan worden er uitspraken op de weegschaal gelegd."

Maar voor eens en altijd. Gaat u de boete betalen of niet?

"Ik zit er hard in. Ik vind dat je altijd de omstandigheden mee moet laten wegen bij beslissingen. Regels mogen niet belangrijker worden dan mensen. Ik neem niks van die uitspraken terug."

Hoe heeft u de vakantie gebuikt om u voor te bereiden op de campagne?

"Ik ben een weekje op vakantie geweest. Verder heb ik de tijd gebruikt om veel te lezen en veel te spreken met mensen die deskundig zijn. Maar eigenlijk deed ik dat daarvoor ook al."

Er werd gezegd dat u wat kennisachterstand had, met name met betrekking tot de economie.

"Ach, sinds ik fractievoorzitter ben hou ik me al met de economie bezig. Ze maken me niks meer wijs, maar de andere partijen spinnen graag. Om je weg te zetten."

Bij elke aanval wordt de SP groter, lijkt het.

"Het klopt wel dat we nu een bijzondere positie hebben. Maar dat is niet voor niks. Mensen zien hoe liberale oplossingen uit de crisis er uit zien. Mensen zitten op de nullijn, er komt een forensenbelasting, de btw gaat omhoog."

"Dat zijn niet de maatregelen om uit de crisis te komen. En zeker niet als we een sociaal land willen met een sterke publieke sector, met toegankelijke zorg, onderwijs en veiligheid."

"Dit zijn misschien wel de meest historische verkiezingen ooit."

Historisch omdat de SP nu meedoet om de hoofdprijs en niet de PvdA?

"Nee, mensen moeten nu die fundamentele keuze maken, want ze zitten er straks wel voor vijf jaar aan vast. We hebben gezien dat de marktwerking de zorg alleen maar duurder maakt, we hebben gezien wat er gebeurt als je de financiële sector vrij spel heeft, we hebben gezien dat er alleen maar minder werk is door het liberale beleid."

"Als je denkt dat het socialer kan dan heb je wat partijen aan de andere kant zitten, zoals de SP."

De kritiek op de SP is dat jullie alleen investeren en niet bezuinigen. Kunt u dat beeld wegnemen?

"Ja hoor, we zijn een hele normale politieke partij die daar gewoon keuzes in maakt. We snijden in marktwerking in de zorg, bureaucratie en verspilling in de zorg en in het onderwijs. Bij defensie, bij de zorgtoeslag. De inhuur van externen. Dat gaat bij elkaar om mil-jar-den."

De SP is een hele normale partij? Is dat een verandering ten opzichte van een aantal jaar geleden?

"Nee, maar de omstandigheden zijn wel veranderd. Als nieuwe partij verzet je je tegen de heersende politieke orde. Dat vergt andere politiek dan wanneer je op 35 zetels staat."

Is dat gekoppeld aan de peilingen dan?

"Nee, het gaat om je ervaring. Je moet je bewijzen als partij: de raadsleden, de wethouders, de Kamerleden. Dat ben je verplicht richting de kiezer, want je vraagt het vertrouwen van mensen. Dat is het grootste goed."

"Die mensen willen iets terugzien, de partij wordt volwassener. Op gegeven moment ben je als organisatie en qua manskracht groot genoeg om toe te treden tot het landsbestuur."

Tot slot nog een vraag van een NUjij'er. Hoe denkt de SP de werkgelegenheid te laten groeien als jullie alleen maar de succesvolle ondernemers middels een hoog tarief belasten?

"We doen heus geen gekke dingen. Het klopt dat we een hogere bankenbelasting willen, een hogere winstbelasting en een vermogensheffing. Natuurlijk hebben we daarbij gekeken naar de belastingdruk in omringende landen als Duitsland en Frankrijk."

"De winstbelasting komt in onze plannen op hetzelfde niveau als in Duitsland. Dus wat is daar nou zo raar aan?"

Heeft u ook gekeken wat het effect is van een verhoging van de winstbelasting op de werkgelegenheid?

"Nee, maar ik heb wel gezien dat wij ons goed kunnen vergelijken met andere landen. Vergis je niet, de belastingen voor bedrijven zijn afgelopen jaren fors naar beneden gegaan. En als je dan de boel op orde moet krijgen mag je ook van die kant wat vragen."

Maar de economische situatie is al zo fragiel en de SP is juist voorstander van investeren in de economie.

"Daarom doen we het alleen bij bedrijven die meer dan 200.000 euro winst maken. Ook hebben we een heel plan om het midden- en kleinbedrijf te helpen, investeren we in de bouwsector en willen we het voor bedrijven makkelijker maken om ouderen aan te nemen."


Reageer - Reacties (0)


2012-08-20 10:18:10 - Lucas
Lowlands acht Pechtold klaar voor premierschap
BIDDINGHUIZEN - Met wisselend succes gingen zes politici zondag de confrontatie aan met het kritische Lowlandspubliek.

Sap kreeg het grootste applaus, maar Pechtold mag van de festivalgangers de volgende premier worden.

"Stel, Rutte is straks premier en u bent straks vicepremier", aldus begint presentator Andrew Makkinga een vraag in de bloedhete India-tent. "Hoho, waarom niet andersom?", interrumpeert Pechtold hem. Een ovationeel applaus volgde.

Aan het eind van de bijdrage van de D66-leider erkent Makkinga: 'He looks like a president'.

Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra opende zondagochtend het Politiek Circus, het politieke programma van Lowlands. Na hem volgden Sharon Gesthuizen (SP), Sap, Pechtold, Mona Keijzer (CDA) en Diederik Samsom (PvdA).

Btw-tarief

Bij de opkomst van Zijlstra overheerst het applaus boven het boe-geroep. Vorig jaar kreeg hij nog de hoon over zich heen toen het kabinet de Lowlandstickets wilde belasten tegen het hogere btw-tarief van 19 procent. Die maatregel is later na de val van het kabinet in het Lente-akkoord teruggeschroefd.

Toch verdedigt Zijlstra zijn besluit van destijds. "Ik geloof in dat beleid. Ook als cultuurinstelling moet het vanzelfsprekend zijn dat je niet eerst naar de overheid kijkt. Kijk naar wat Lowlands kan zonder subsidie."

Over my dead body

Gesthuizen krijgt het met het publiek flink aan de stok over de Euro-kritische houding van haar partij. Partijleider Roemer had afgelopen week 'over my dead body' geantwoord op een vraag of hij van plan was de Europese boete te gaan betalen als Nederland zich niet aan de begrotingsafspraken zou houden.

In de Indiatent is de toon over Europa van Gesthuizen heel anders. "We willen ons aan de afspraken houden en willen juist met de EU afspraken maken, maar we willen niet dat landen moeten bloeden voor die Brusselse eisen." Ze zegt voorstander te zijn van een 'stapsgewijze' uitbreiding van de EU.

Armslinger

Sap krijgt de luidruchtigste steun van de honderden festivalgangers gekregen als ze met een armslinger voordoet hoe ze 'de PVV uit het landsbestuur had geschopt'.

Na het goed ontvangen verhaal over het streven naar een duurzame economie, krijgt Jolande Sap ook kritische vragen. Zo is er, naar aanleiding van de rommelige leiderschapsstrijd tussen Dibi en Sap, twijfel of de partij intern wel stabiel genoeg is.

"Ik omschrijf de situatie bij GroenLinks als prettige wanorde", aldus Sap. "Dat hoort bij een open partij."

Ervaring

"Mijn ervaring", is het antwoord van Pechtold als hem gevraagd wordt waarom D66 niet zou toestaan dat er veel van het programma op zou gaan in vage compromissen.

"Vroeger maakte ik nog weleens een uitglijder. Nu loop ik alweer aardig wat jaren mee, maar wat ik niet wil is onder die kaasstolp belanden zonder contact met de buitenwereld."

Zijn ervaring is ook zichtbaar in de spreekkwaliteiten van de D66'er op het Lowlandspodium. "Roemer en Rutte staan nog bij de douches, die sluiten zo aan", sneert hij naar de twee premierskandidaten die er niet bij waren.

Jan Smit

Als CDA-kandidaat Mona Keijzer Jan Smit en Nick en Simon aanhaalt als voorbeeld waarom Nederland een prachtland is, valt hoongelach haar ten deel. "Nee, zij staan niet op Lowlands", vervolgde ze, waarna een luid gejuich opstak.

"Waar hou jij dan van", vraagt Makkinga. "House en dance", zegt ze terwijl ze met haar arm een housebeweging maakt. "Daarom was ik dus wel naar Dance Valley geweest en niet naar Lowlands."

Potsierlijk

Als Samsom na bijna 2 uur het podium betreedt staan of zitten de festivalgangers nog braaf te luisteren. Inmiddels is door de Lowlandscrew wel de watervoorziening op gang gekomen. Tot dan toe had alleen de politicus op het podium wat verkoeling door een ventilator op het podium.

"Politiek is meer dan een stemwijzer", vindt de PvdA-leider. "Het is potsierlijk om te zien over wat voor maatregeltjes we soms praten, terwijl het om iets veel groters gaat. Daar is een kompas voor nodig."

Samsom stelt tegenover een vragensteller dat de PvdA de laatste is die moet 'janken' om het feit dat de verkiezingen een keer geen tweestrijd met de PvdA, maar met de SP. "Dat is vervelend voor mij, maar voor het geheel maakt het niet uit."

Nachtmerries

Of hij last heeft van nachtmerries over Roemer, vraagt iemand. "Nee, dat niet. Het belangrijkste verschil tussen ons is Europa. Ik snap niet dat een socialistische partij als de SP zulke individualistische oplossingen heeft."

Uiteindelijk blijkt het Europa-standpunt van de PvdA niet te veel te verschillen met zoals eerder gesteld door de SP bij monde van Sharon Gesthuizen.

"Het tempo waarin we naar begrotingsevenwicht moeten is onverantwoord", stelt hij. "We willen ons wel aan de Europese afspraken houden, maar het mag niet ten koste gaan van de economie."

Reageer - Reacties (2)


2012-08-16 12:54:47 - Lucas
Kamer wil per direct af van langstudeerboete
DEN HAAG - Een Kamermeerheid van CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks wil dat per direct gestopt wordt met de geplande invoering van de langstudeerboete op 1 september.

Een voorstel van de PvdA om namens de Kamer een brief te sturen naar staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) kreeg woensdagmiddag brede steun.

In de brief wordt opgeroepen de uitvoering van de langstudeermaatregel per 1 september 'terzijde te leggen tot de formatie van een nieuw kabinet voltooid is'.

De PvdA laat bovendien weten een debat te gaan aanvragen met de staatssecretaris, als hij bij zijn standpunt blijft dat het kabinet de maatregel uit begrotingsakkoord gewoon gaat uitvoeren.

Zijlstra liet via een woordvoerder al weten dat de Kamer zelf met alternatieve voorstellen moet komen om het gat te dichten.

Bijna 400 miljoen

Volgens Zijlstra komt de afschaffing van de langstudeermaatregel voor zowel de studenten als de onderwijsinstellingen, neer op een bezuiniging van bijna 400 miljoen op het hoger onderwijs.

De afspraak uit het regeerakkoord zou aankomende september in werking treden. Studenten die meer dan een jaar extra over hun studie doen moeten 3000 euro extra betalen. Ook de onderwijsinstellingen moeten dan 3000 euro per student per jaar gaan betalen.

De Kamer wil uiterlijk maandag 20 augustus een reactie van Zijlstra. Daarnaast vraagt de Kamer hem om met voorstellen te komen voor de financiële dekking van het tekort dat ontstaat door het schrappen van de maatregel.

PvdA

Een maand geleden diende de PvdA binnen de Kamercommissie onderwijs ook al een verzoek in om de staatssecretaris op te roepen de maatregel tot nader orde uit te stellen. Dit verzoek kreeg toen geen steun van onder andere CDA, D66 en GroenLinks.

Dinsdag maakte CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma ineens bekend van de boete af te willen. Kamerlid Sander de Rouwe erkent dat het idee van de langstudeermaatregel uit de koker van het CDA komt, maar "we zien nu dat er geen draagvlak voor is".

Ook D66-Kamerlid Boris van der Ham wil de maatregel per direct van tafel halen en de staatssecretaris aan het werk zetten om financiële dekkingen te zoeken. "Als je de maatregel per direct afschaft voorkom je dat het nog lang onderwerp blijft van bureaucratische harentrekkerij. Iedereen is er voor dat de boete wordt afgeschaft."

Debat

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi had woensdagochtend al een spoedoverleg aangevraagd voor volgende week om voor september duidelijkheid te krijgen. 'Dit is een hele bizarre situatie op dit moment’’, benadrukt Dibi.

De VVD noemde de stap van het CDA bij monde van Kamerlid Anne Wil Lucas-Smeerdijk 'goedkope verkiezingsretoriek', maar staat wel open voor een debat nog tijdens het reces. "Het is niet uit te leggen dat je zo'n gat in de begroting slaat en dat je daardoor de investeringen in het hoger onderwijs niet door laat gaan."

Lucas-Smeerdijk is wel voorstander van het schrappen van de langstudeermaatregel, maar wil dan wel een alternatief, bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal leenstelsel.

Schuld

ChristenUnie-leider Arie Slob liet weten wel vast te houden aan de maatregel. Hij waarschuwt studenten en partijen dat het alternatief van een sociaal leenstelsel een stuk minder aantrekkelijk is. "Als je volgens planning studeert, bouw je jaarlijks een studieschuld op van 3200 euro. Iedere student studeert dan af met een molensteen van minimaal 13.000 euro om de hals."

PVV-Kamerlid Harm Beertema laat weten dat de PVV voorstander is van de langstudeermaatregel en daarom ook geen behoefte heeft aan een debat. "De langstudeermaatregel disciplineert, zodat studenten meer haast maken met hun studie. Het rendement is nu te laag."

Gat

CDA en GroenLinks hebben al nagedacht over maatregelen die het gat in de begroting kunnen opvangen. Volgens CDA'er De Rouwe zal bij de presentatie van de CPB-doorrekeningen op 27 augustus blijken op welke manier zijn partij dat geld wil binnenhalen.

Dibi wil het gat ondervangen door te korten op de huidige subsidies voor fossiele brandstoffen.

Verheugd

Studentenorganisatie ISO reageert verheugd op het nieuws. "Dit is fantastisch nieuws. We zijn er al jaren mee bezig om dit via demonstraties en rechtszaken van tafel te krijgen", aldus ISO-voorzitter Thijs van Reekum.

Kai Heijneman van studentenvakbond LSVb ziet de Kamer liever vandaag dan morgen terugkomen van reces om te voorkomen dat vanaf 1 september de eerste boetes worden uitgedeeld.

VSNU

De universiteiten en de hogescholen willen een doordachte afschaffing. ''Als de boete wordt afgeschaft moet dat zorgvuldig gebeuren. Anders ontstaat nieuwe schade'', lieten de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de HBO-Raad weten.

Overigens vinden VSNU en HBO-Raad dat afschaffing van de boete budgettair neutraal moet gebeuren, op basis van onderwijsbudget van 2010, dus van voor het regeerakkoord. ''Om dat te realiseren moet het budget voor het hoger onderwijs met circa 200 miljoen worden verhoogd.''

Ism Jisca Cohen en ANP

Reageer - Reacties (0)


2012-08-14 12:05:10 - Lucas
'U bent er vaak deze week'
Maanden geleden had ik VVD-gedeputeerde in Limburg Mark Verheijen op een onbewaakt ogenblik beloofd langs te komen op de Floriade. Het bleek hem menens en in het zomerreces, als Kamer en kabinet op vakantie zijn, kwam ik er niet meer onderuit.

Op een dinsdagochtend zat ik in een trein richting Venlo, ruim anderhalf uur vanaf Utrecht, met overstap in Eindhoven. Als ik om 10.13 aankom staat Mark met de grote blauwe Peugeot al klaar. Hij legt me de keuze voor. "Met hen", wijzend naar een enorme rij mensen waarvan de gemiddelde leeftijd tussen de 65 en 75 ligt, "of met mij?"

Pendelbussen brengen de ouden van dagen richting het Floriadeterrein aan de rand van de stad. Langs de weg is de stoet voor de ingang te zien, wederom vooral bejaarden. "We gaan foto's van jou maken om te laten zien dat er ook jeugd op de Floriade afkomt", grapt Verheijen.

De gedeputeerde parkeert zijn auto naast het zestien verdiepingen tellende hoofdgebouw, waarin zich ook de ingang van de Floriade bevindt. Vanwege zijn portefeuille economische zaken is hij nauw betrokken bij het Floriade-project. Vanaf zijn kantoor op de derde verdieping wijst hij naar een glimmende vlakte in de verte. "Kijk, dat zijn de parkeerplaatsen. Vanaf daar rijden er pendelbussen naar de ingang."

Het steriele kantoor van Verheijen verraadt door de kaalheid dat het maar zelden wordt gebruikt. Normaal zit hij in het provinciehuis in Maastricht. Tot september, want dan vertrekt hij naar Den Haag om Kamerlid te worden voor de VVD. De kans dat hij het redt is redelijk, gezien de peilingen.

Pas vanaf de zestiende verdieping is goed te zien hoe groot het 66 hectaren tellende terrein is. Bijna zo ver als het oog reikt wordt het terrein doorkruist door een kabelbaan. "Speciaal gemaakt door een Oostenrijkse firma. Na afloop wordt hij weer weggehaald."

Wereldtentoonstelling

De Floriade is ooit ontstaan vanuit de wereldtentoonstelling. De afgeleide wereldtuinbouwtentoonstelling heet tegenwoordig de Floriade en wordt eens in de tien jaar in Nederland georganiseerd.

"Van de vorige Floriade in Haarlemmermeer hebben we geleerd", stelt Verheijen. "Er zat geen ontwikkelidee achter, waardoor het terrein nu staat te verpieteren. Eens in het jaar dient het als festivallokatie en dat is het."

Volgens Verheijen moet de Floriade in Venlo zorgen voor een enorme stimulans voor de provinciale economie en gebiedsontwikkeling. "De twee miljoen bezoekers zijn leuk, maar het gaat vooral om het trekken van investeerders en ondernemers."

Na de Floriade zullen een aantal gebouwen blijven staan, legt Verheijen uit. Vele ruimtes zijn al verhuurd voor als de Floriade ten einde loopt. Op de andere plekken zullen nieuwe bedrijven worden gebouwd, met name binnen de sector glastuinbouw, nu al een van de belangrijke economische sectoren in het gebied.

Op de vraag of het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze moeilijke economische tijd moeilijk is antwoordt Verheijen gematigd optimistisch. "In dit gebied en in deze sector lijkt het redelijk mee te vallen", stelt hij.

Villa Flora

We dalen met de glazen lift af en gaan het terrein op. "U bent er vaak deze week", zegt een agent lachend in een Limburgs dialect. Blijkbaar is het personeel er niet aan gewend dat de chef op dinsdag al voor de tweede keer langskomt.

"Ik heb als wethouder in Venlo nog de opdracht gegeven voor de bouw van dit pand", zegt Verheijen als hij een enorme glazen kas aanwijst met de naam Villa Flora. "Dat gebouw levert meer energie op dan dat ie energie kost." Binnen is er ook plek voor kantoorruimtes. "Het hoofdgebouw is van de provincie dus je begrijpt dat mijn mening over welke de mooiste is heb aangepast."

In de kas hebben een aantal landen een souvenirwinkel, waaronder Noord Korea. De portretten van Kim Jong Il, Kim Il Sung en Kim Jong Un ontbreken en de vrouw die het kraampje bestiert hanteert een 'westerse' iPad. "Hoe de landen het regelen met die kraampjes weet ik ook niet", zegt Verheijen. "Ze krijgen allemaal een plek als ze willen. Wij hebben daar als organisatie niks over te zeggen."

Er is inderdaad een grote variateit aan kraampjes en paviljoens. In de prairie garden wordt gedemonstreerd hoe planten kunnen groeien tussen lava. Er is een duurzame tuin en natuurlijk wordt de Hollandse tulp gepromoot. Voor kinderen zijn er educatieve speurtochten.

Sommige landen, zoals IndonesiŽ, pakken groot uit. Anderen hebben slechts een souvenirzaak. Landpromotie en de ontwikkeling van een duurzame economie lijken de voornaamste doelen. Zo is in het IsraŽl-paviljoen te zien wat het land allemaal doet om op een duurzame manier honger in de wereld tegen te gaan.

Gul

Zodra ik de plantenkennis van Verheijen test blijkt snel dat daar niet zijn expertise zit. Zijn passie zit in het organiseren van een enorm evenement als de Floriade. Vanaf het opstellen van het bidbook in zijn functie bij Deloitte in 2001 tot aan de realisatie in 2012 als gedeputeerde was hij er bij betrokken.

Hoog bezoek ontving hij al op de Floriade, waaronder de turkse president Gul en de Boliviaanse president Morales. "Geen fijne vent", volgens Verheijen.

In een golfkarretje komt de hoofd communicatie aanrijden. "Wat voor dag is het?", vraag ik. "Een rustige", klaagt hij. "Zodra mensen in Amsterdam te horen krijgen dat het gaat regenen komen ze niet. Terwijl een weersverwachting daar niks zegt over het weer hier."

Een Duitse vrouw sluit bij het golfkarretje aan. "Entschuldigung, wo ist der reichspavilioen?" Verheijen neemt het initiatief, maar wordt snel gecorrigeerd door de communicatieman. "Je kan geen Duits, Mark", klaagt hij met een knipoog.

Eenmaal in het smaakpaviljoen legt een standhouder uit hoe speciale kiemen smaken kunnen nabootsen als suiker, drop en beukennoten. En warempel, de suikerkiem smaakt nog zoeter dan suiker. "En bevat geen kalorien", stelt hij. Daar kun je rijk mee worden, lijkt me.

Voorbereiding

In de ruim tien jaar voorbereiding werd het Floriade-project geteisterd door gebrek aan politieke wil en een belangenoorlog tussen de verschillende overheidsorganen. "Het is een eeuwige strijd van wie is er waar verantwoordelijk voor als het goed gaat en wie verantwoordelijk voor als het niet goed gaat."

De tijdsdruk van opening op 4 april zag Verheijen als een voordeel en een nadeel. "Die harde deadline legde een enorme druk op het project, maar aan de andere kant had je wel iets om naar toe te werken. En als mensen echt iets willen is de wereld heus wel een beetje maakbaar. Kijk naar het Kunduzakkoord en het opkopen van banken. Symbolisch hiervoor voor ons is de snelweg A74. Die werd op de dag van de start van de Floriade geopend."

Onderweg terug naar het station komen we in de lift Floriade-baas en oud-directeur van de Efteling Paul Beck tegen. "Hij heeft het Floriade-park ontworpen", legt Verheijen uit. "In de kern gaat het niet meer om het samenkomen, maar om de ervaring. Dat vraagt meer van de stands. Meer interactie. En er is geen logische ronde looproute die ervoor zorgt dat de helft van het park de halve dag leeg is. In plaats daarvan is er een mainstreet volgens Disney-model, dat werkt veel beter."

Twee weken voor het einde van de Floriade in oktober houdt Verheijen het voor gezien om, als het goed is, naar Den Haag te gaan. "Voordat de kassa geteld wordt. Leek me een goed moment", zegt hij met een knipoog.

Reageer - Reacties (0)


2012-07-23 13:56:05 - Lucas
Keijzer grootste stijger op kieslijsten

Met dank aan Jerry Vermanen

DEN HAAG - Van alle kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 12 september heeft CDA-kandidaat Mona Keijzer de grootste sprong gemaakt.

Zij schoot omhoog naar plek 2, een stijging van 63 plaatsen ten opzichte van 2010.

Dat blijkt uit een analyse van de kandidatenlijsten van de tien grootste partijen door NU.nl.

ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker is de sterkste daler, hij zakte 35 plaatsen naar plek 44.

Stijgers

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Dalers

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Vernieuwing

Van alle partijen is GroenLinks de partij die het meest heeft vernieuwd. Bij de partij van Jolande Sap is maar liefst 73,8 procent van de kandidaten nieuw ten opzichte van 2010.

Het CDA kende eveneens een stevige vernieuwingsdrift, maar toch scoort ook D66 beter qua vernieuwing.

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bij het CDA hebben wel de meeste mensen promotie gemaakt. 33,3 procent van de kandidaten is omhoog gegaan op de lijst. In dit opzicht is de VVD de partij waar de meeste mensen zakten, namelijk ruim 1 op de 5 (22,7 procent).

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Naast dat het CDA het hoogste percentage kandidaten laat stijgen, klimmen zij ook met het hoogste gemiddelde aantal plekken, namelijk 20,4.

SGP statisch

Hoewel bij de VVD het hoogste percentage dalers is te vinden, dalen zij hoogstens met een paar plekken.†

Een daling bij de ChristenUnie heeft ernstigere gevolgen, blijkt uit de analyse.†Een daling bij die partij betekent gemiddeld ruim 16 plaatsen zakken op de kandidatenlijst.

De meest statische partij is de SGP. Daar zijn geen stijgers of dalers, alleen twee nieuwe namen.

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen


Reageer - Reacties (0)


2012-07-23 13:54:39 - Lucas
'De Europese karavaan trekt gewoon verder'
D66 is heilig overtuigd van het Europese ideaal en Kamerlid Gerard Schouw zal dat blijven uitdragen. Met of zonder draagvlak onder de Nederlanders.

Terwijl in Europa steeds meer stemmen opgaan om economisch en monetair verder te integreren is premier Rutte, tegen de zin van D66, terughoudend met de Europese samensmelting.

Eerst moeten de Zuid-Europese landen hun schulden, begrotingen en economie omgetoverd hebben, zodat ze gelijkwaardig zijn aan het noorden, aldus de premier.

Bij de oosterburen worden echter onder aanvoering van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle plannen gemaakt voor een verdergaandere politieke samenwerking. EU-president Van Rompuy werkt tegelijkertijd aan een plan om de monetaire unie te versterken.

"Merkel zei het ook: we hebben een grote fout gemaakt", stelt Schouw. "We zijn een monetaire unie, maar we kunnen daar niet op sturen, omdat we geen politieke unie zijn. Tegen de grote economieën kun je alleen concurreren als je slagkracht hebt."

Is het niet voldoende om, zoals Rutte stelt, de landen economisch gelijkwaardiger te maken en de schulden en begrotingen aan te pakken?

"Dat is een stap, maar niet genoeg. De lidstaten luisteren nu niet naar de Europese Commissie, omdat de commissie geen veranderingen kan afdwingen, bijvoorbeeld als de pensioenleeftijden tussen de lidstaten uit elkaar lopen."

Wat is het alternatief dan?

"De Europese Commissie moet zaken kunnen afdwingen, met het Europees Parlement als controleur. Er zijn nu eigenlijk drie bazen in Europa: EC, EP en de leiders van de lidstaten. Die laatste baas moet zijn macht inleveren."

Brussel moet dan dus de Merkels, Hollandes en Ruttes kunnen overrulen.

"Ja, dat zou moeten kunnen als de Europese Commissie vindt dat een land maatregelen moet nemen."

Premier Rutte gaat straks alleen nog maar over wat binnen de landsgrenzen van belang is?

"Als je nu al kijkt wat er op de Europese agenda staat: landbouwbeleid, sociaal beleid, justitie. Daar kan best nog een stapje bij. Je moet eerst de urgentie zien van een sterke Europese regering. Nu is het een clubje coördinatoren die zich Europese Commissie noemt."

"In feite bepalen Merkel en Hollande het beleid en de rest staat er bij te kijken. Nederland speelt nu al geen enkele rol."

Nederland speelt geen rol? Dat zal voor veel Nederlanders schrikken zijn.

"Nederland heeft zich buitenspel gezet doordat Rutte er af en toe met gestrekt been in gaat. Bijvoorbeeld door in Europa zo hard te pleiten voor de beperking van gezinsmigratie."

"Mijn stellige indruk is dat hij daardoor niet meer serieus wordt genomen en dus geen invloed kan uitoefenen. Ondertussen trekt de Europese karavaan verder."

Maar is het Rutte te verwijten dat hij in Brussel pleit voor een aanpassing van gezinshereniging? Een meerderheid in de Kamer wil dat.

"Dat kun je hem verwijten. Als hij beter zou meepraten, bijvoorbeeld over de toekomst van Europa, dan heb je daar invloed op."

Snapt u het sentiment bij veel Nederlanders dat het een eng idee is om meer macht over te dragen aan Brussel?

"Ja, maar je moet rationeel naar de zaak kijken. Europa heeft Nederland veel welvaart opgeleverd, maar Europa heeft nog te weinig slagkracht om als economische eenheid te opereren."

"Bij herindelingen van gemeenten is het sentiment een op een te vergelijken. Soms is het beter om gemeenten samen te voegen. Dan zie je ook de rationelen tegen de cultuur botsen."

Het gevolg van jullie wens is wel dat wij niet meer gaan over ons pensioenbeleid of de woningmarkt, maar dat mensen uit onder meer landen als Bulgarije en later Turkije daar mede over gaan beslissen.

"Over de meeste dingen gaan we zelf. Maar soms kan er met goede reden worden gezegd: laten we dat in Europees verband regelen. En we krijgen er wat voor terug: een nieuwe democratie: het Europees Parlement."

Maar willen we bevoegdheden overdragen aan landen die cultureel ver van ons af staan.

"We moeten niet meer in landen denken, maar het is het EP en de partij waar je op stemt die het voor jou bepalen."

U kunt niet blind zijn voor de scepsis in Nederland. Als er geen draagvlak is voor een federaal Europa, moet hij er niet komen toch?

"Draagvlak is een ding, daarnaast is er het verwerven van draagvlak. Dat heeft te maken met leiderschap. Iemand moet op een zeepkist gaan staan en zeggen: dat is de kant waar we heen gaan."

In 2005 stemden Nederlanders massaal 'nee' tegen de Europese grondwet. Jullie hadden kunnen denken: er is geen draagvlak voor het Europese verhaal, we houden er mee op.

"Geen sprake van. Wij gaan op die zeepkist staan en vertellen waarom Europa belangrijk is voor Nederland."

Jullie zijn voor referenda. Durven jullie zoiets als een groot federaal Europa ook voor te leggen aan de kiezer?

"Veel referenda zijn een soort opiniepeiling. Daar beginnen we niet meer aan."

Is dat een koerswijziging van D66?

"Nee. Wij zijn niet voor referenda waarin politici mensen vragen: 'Zegt u het maar, wij weten het niet.' Wij zijn voor referenda die mensen zelf kunnen aanvragen, als ze vinden dat politici een verkeerd besluit hebben genomen."


Reageer - Reacties (0)


2012-07-23 13:52:29 - Lucas
'Wilders zal met goede argumenten moeten komen'
VVD-fractievoorzitter Stef Blok erkent dat een nieuwe coalitie met de PVV lastig wordt. "De PVV zal met goede argumenten moeten komen om ons te overtuigen dat ze niet weer weglopen."

NU.nl sprak Blok zaterdag tijdens de algemene ledenvergadering uitgebreid over de aanstaande verkiezingen.

In welk opzicht is deze campagne anders dan in 2010?

"De problemen waar Nederland voor staat zijn nog een tandje erger geworden. We hadden het over een bedrag van 18 miljard. Eigenlijk riepen toen alle andere partijen dat dat onzin was. Vrijwel iedereen deelt nu die 18 miljard, maar daar moeten we nog maatregelen bovenop zetten. Dat maakt de keuzes nog scherper."

Toen kon de VVD zich goed profileren op het thema overheidsfinanciën. Nu lijkt het meer over Europa te gaan. Is dat een gevaar voor de VVD?

"De hoofdmoot van de economie gezond laten draaien is hetzelfde. Europa is voor de VVD een economisch onderwerp. Daarmee verschillen wij dus van partijen die Europa als doel op zich zien."

"We zijn een handelsland dus willen onderdeel uitmaken van de Europese markt. Uit de Europese Unie stappen zou heel schadelijk zijn voor de werkgelegenheid. Maar we willen dus niet meer regelgeving vanuit en belastinggeld richting Europa."

Ook binnen de VVD is er kritiek dat er nu te weinig een uitgesproken visie is op Europa.

"Zo lang als dat ik actief ben in de VVD is die lijn heel helder. Bolkestein begon ermee. Die doorbrak de politieke correctheid over Europa. Hij begon met zeggen dat een deel van de Brusselse uitgaven verspilling is en dat Europa te veel macht naar zich toe trekt. In die lijn zitten wij nog steeds."

De VVD wil in 2013 een astronomisch bedrag bezuinigen. Tegelijkertijd hameren jullie altijd op lastenverlichting voor burgers en bedrijven om de economie aan te jagen. Is dat niet met elkaar in tegenstrijd?

"De belastingverhoging in het begrotingsakkoord is een bittere pil. Maar niets doen is nog veel erger. Toen het Catshuisakkoord uit elkaar viel hadden we schone handen kunnen houden en zeggen: we doen maandenlang niks."

"Maar je zag direct dat Nederland meer rente ging betalen. Niet vanwege Europa, maar omdat al die pensioenfondsen in het buitenland dachten dat het land niet meer wordt bestuurd. Dan moet je als verantwoorde partij voor Nederland kiezen, al zit daar voor ons ook pijn in."

De financiële markten moeten vertrouwen hebben in Nederland. Maar het consumentenvertrouwen zal de economie remmen, toch?

"Ben ik het heel erg mee oneens. Je suggereert een beetje dat consumentenvertrouwen zal toenemen door meer te lenen. Mensen zijn niet gek. Die snappen dat de rekening bij hen terecht zal komen."

Maar de PvdA stelt bijvoorbeeld voor om het wat rustiger aan te doen om de economie een niet al te zware optetter te geven.

"Politici die dat beweren denken dat Nederlanders dom zijn. Dat die zich niet realiseren dat de schulden gewoon door burgers betaald moeten worden. Ik vind dat onverantwoord, maar ik heb ook geen moment geloofd dat het vertrouwen in de economie daardoor toeneemt."

"Toen de PvdA ging regeren in 2006 zeiden ze: we gaan meer geld uitgeven want het gaat goed met de financiën. Toen sloeg de crisis toe en zei minister Bos weer: we gaan meer geld uitgeven. Over een paar jaar gaan we wel aflossen, zei hij. Gevolg is dat de staatsschuld is opgelopen, maar de economie is niet beter gaan lopen."

Er was wel een opleving.

"Dat was geen typisch Nederlands verschijnsel. Wereldwijd liep de economie omhoog, maar daarna zakte alles weer in. Het is een illusie dat je in een open handelsland je eigen economie een oppepper kan geven. Daarentegen is het geen illusie dat de schulden toenemen en dat we die een keer moeten gaan betalen."

Jullie hebben afgelopen periode geregeerd met de PVV. Was dat voor jullie de ideale coalitie?

"Gegeven de verkiezingsuitslag was het de logische combinatie. Bij de gesprekken over Paars-plus (met PvdA, D66 en GroenLinks, red.) constateerden ook de linkse partijen dat ze er niet uit gingen komen."

Bij die onderhandelingen liepen de kiezers en de leden weg bij de VVD. Die zien dus liever samenwerking met CDA en PVV dan via links.

"Ik begrijp dat je het vertaalt naar electorale afwegingen. Maar het is een objectief feit dat we het niet eens werden over die 18 miljard. En dat je met de kennis van nu moet concluderen dat die 18 miljard terecht was en we het daarover eens werden met de PVV."

Daarna was het omgekeerd. Geen akkoord met de PVV, wel met de Lente-coalitie.

"Ja, met belastingverhogingen. Dat hebben we gedaan om de reden die ik net heb genoemd. We zitten niet alléén maar in de politiek om zoveel mogelijk zetels te halen. We zitten in de politiek om problemen aan te pakken."

Maar bezuinigen bleken dus niet haalbaar met links en met Wilders dus ook niet. Dat wordt lastig na 12 september.

"Dat is aan de kiezer natuurlijk."

Realistisch gezien gaan jullie geen absolute meerderheid halen.

Lachend: "Dat wilde ik wel proberen eigenlijk."

Is regeren met de PVV nog een optie?

"Wij sluiten niemand uit."

Maar u zegt steeds dat hij weg is gelopen. Dat kan dus weer gebeuren.

"De PVV zal met goede argumenten moeten komen om ons te overtuigen dat ze niet weer weglopen. Wilders heeft Nederland echt in de steek gelaten."

Het CDA heeft de aanval geopend op de VVD. Jullie waren toch altijd de beste maatjes?

"Het was echt heel onhandig vond ik, omdat de koers in Europa heel consistent is. En we zitten nota bene met het CDA in het kabinet. Die visie wordt dus door het CDA gedeeld. En met name Jan Kees de Jager trekt samen op met Mark Rutte in Europese vergaderingen."

"Afstand nemen van de lijn van Rutte is dus ook afstand nemen van de lijn De Jager. Dat is inhoudelijk ongeloofwaardig en het laat zien dat het CDA nog steeds heel erg verdeeld is."

Is het CDA ongeloofwaardig?

"Het is zo onhandig dat je samen bijna twee jaar in een kabinet zit. Misschien wel je beste minister vaart een heldere koers in Europa en dat je vervolgens zegt: ik ben het niet met die koers eens. Zonder aan te geven wat de koers dan wel moet zijn, want dat heb ik ook niet van het CDA gehoord."

Is dit een trendbreuk? Ontstaat er een verwijdering tussen jullie?

"Dat weet ik niet, ik heb de aanval niet geopend. Ik neem het niet te zwaar op. Ik heb liever partijen die inhoudelijke voorstellen doen, dan persoonlijke aanvallen."


Reageer - Reacties (0)


2012-07-23 13:50:55 - Lucas
'Ik moet nog laten zien wie ik ben'
NU.nl sprak met PvdA-leider Diederik Samsom over zijn campagnestrijd tegen Rutte, ťn tegen Roemer. "Wij hebben beter ontwikkelde ideeŽn dan de SP".

De relatief nieuwe PvdA-voorman heeft nog 2,5 maand om zichzelf bekend te maken bij het Nederlandse publiek. In een campagnespotje komen ook zijn vrouw, zoon en gehandicapte dochter voor.

"Ik zou iets verzwijgen als ik hun erbuiten zou houden."

Het is onnederlands om politiek zo persoonlijk te maken.

"Het is wel heel erg wie ik ben. Ik ben mede in de politiek gegaan vanwege mijn kinderen. Men heeft het hier vaak over 'de toekomstige generaties'. Dat heeft twee hele concrete gezichten voor mij."

Heeft het er ook mee te maken dat u aan uw imago moet werken?

"Nee, maar ik realiseer me dat ik nog wel moet laten zien wie ik ben. Ik vind dat je je moet voorstellen aan je kiezers. Ik ben relatief nieuw."

U kreeg weleens de kritiek te zakelijk, te gepolijst over te komen.

"Ik krijg weleens het advies om niet zo snel te antwoorden. Maar ik antwoord als ik het antwoord heb. Als ik zou gaan wachten zou ik pas niet zijn wie ik ben."

De PvdA is al een tijdje niet meer de grootste partij. Hoe is het tij te keren?

"Door mensen te vertellen wat wij willen. En we hebben een fantastische lijst. Daarmee gaan we Nederland in. En ik merk op straat dat we de potentie hebben om de grootste te worden. Een volkspartij moet dat als opdracht zien."

De verkiezingen lijken een tweestrijd Roemer-Rutte te worden.

"Ik zou er veel voor over hebben om te zorgen dat het een strijd wordt over hoe we Nederland beter kunnen maken. Dan maken we er een campagne van waar mensen wat aan hebben. Dan kunnen ze kiezen hoe ze de sociale zekerheid willen of de zorg."

Hoe onderscheiden jullie je van de SP?

"Europese samenwerking is nodig en daar zijn maatregelen nodig die de SP niet durft te nemen of niet wil vertellen. En dat andere is: de kosten van sociale voorzieningen, zoals de zorg."

"Die kost bij elkaar 60 miljard. Die moet je wel verdienen en daar hebben we verder ontwikkelde ideeën dan de SP."

Roemer heeft van de eigen bijdrage in de zorg min of meer een breekpunt gemaakt

"Dat verbaast me. We moeten geen breekpunten maken. Het is onvermijdelijk dat mensen meer gaan bijdragen in de zorg. Het is wel nodig dat eerlijk te doen. De rijken mogen iets meer bijdragen."

Die koers van Europa. Daar is links toch wel verdeeld. Maakt dat de coalitievorming lastiger?

"Ik denk dat we op nog veel meer punten meningsverschillen hebben, dat is altijd zo geweest. Partijen verschillen. Dit moet een strijd zijn over hoe Nederland uit de crisis kan komen."

Willen jullie in 2017 naar begrotingsevenwicht of 'zicht hebben' op begrotingsevenwicht?

"Dat laatste en dat staat exact zo in het stabiliteits- en groeipact. Dat staat overigens ook exact zo in het CDA-verkiezingsprogramma."

Om hoeveel miljard gaat het?

"Daar is het CPB wankelmoedig over geworden. Eerst zei Coen Teulings 25 miljard, een dag later werd gezegd 20 miljard, nog een dag later zei het CPB tussen de 13 en de 20 miljard."

"Het toont alleen maar aan dat de fixatie op percentages niet zinvol is. Je moet zorgen dat op de lange termijn de begrotingsproblemen oplost en op de korte termijn zorgt voor groei en banen. Naar de nul sprinten breekt groei en banen af."

VVD-fractievoorzitter Stef Blok zei onlangs dat het een illusie is om te denken dat je in een open handelsland de economie een oppepper kan geven.

"Het CBS bewijst het omgekeerde. Dit is echt een onzinnige uitspraak. 40 procent van het binnenlands product wordt door de overheid besteed. Dát je dat besteedt is van invloed en hóe je het besteedt is van invloed."

Is het een opluchting dat het voor de PVV moeilijk wordt om nog te regeren?

"Nee, dat niet. Het houdt mij bezig waarom mensen PVV stemmen. Ik heb er een hobby van gemaakt om boze mensen terug te mailen en er soms een ontmoeting aan vast te knopen. Die onrust is wat politici zich moeten aanrekenen."

En waarom stemmen mensen PVV in plaats van PvdA?

"De school, het ziekenhuis, de straat. Een schooldirecteur hebben mensen nog nooit gezien. Die zit op de zuidas, want die bestiert tachtig scholen. Oma wordt in het verzorgingshuis slecht verzorgd en de directeur rijdt met 3,5 ton salaris de deur uit. Daar moeten we wat aan doen"

Wat wordt vanmiddag uw boodschap op het congres?

"Dit land heeft een andere uitweg nodig dan de uitweg die Rutte heeft gekozen. In plaats daarvan zijn groei en banen nodig."


Reageer - Reacties (1)


2012-07-23 13:49:26 - Lucas
'Voor 28 miljard aan pakken melk is pas veel'
De SP staat zo hoog in de peilingen dat van links tot rechts de pijlen op partijleider Roemer zijn gericht. ďBlijkbaar doe ik er toe.Ē

In de politieke barometer staat de partij van Roemer op 25 zetels, bij Maurice de Hond 30 zetels, bij TNS/Nipo eveneens.

Niet verrassend dat andere partijen het gevaar van de SP benadrukken. Volgens Wilders is de SP net zo eurofiel als alle anderen, de rest van de partijen beweert juist het tegenovergestelde. Rutte krijgt nachtmerries van de SP in het Torentje.

De SP kreeg van Rutte de kritiek te potverteren en schulden te maken. Kunt u dat ontkrachten door te stellen dat u in 2017 begrotingsevenwicht nastreeft?

"Een socialist is zuinig. Het verschil van mening zit in het tempo. Je hebt met omstandigheden te maken. Ik ben niet gekozen als boekhouder, maar als politicus die de gevolgen van het beleid moet overzien."

Maar in 2017 is nog vijf jaar.

"Dan zou je 28 miljard moeten bezuinigen."

Dat is te veel?

"Dat is on-mo-ge-lijk. Dat zal niemand voor elkaar krijgen zonder de hele samenleving af te breken."

Ook de PvdA zegt: in 2017 moet er zicht zijn op begrotingsevenwicht.

"Dat er 'zicht moet zijn' is wat anders. Dan hou je rekening met de lange termijn. Als je in 2017 op nul wil zitten moet je op 28 miljard bezuinigingen zitten. Je hebt daar pas een idee van als ik voor 28 miljard aan pakken melk voor de deur zet. En helemaal als je het allemaal moet opdrinken."

Wilders noemde u afgelopen week een eurofiel. Snapt u dat?

"Ik zie dat maar als een groot compliment dat iedereen mij wilde aanvallen. Blijkbaar doe ik er toe. Wilders zit graag in de hoek dat hij als enige anti-Europa wil zijn. Wij zijn nooit anti-Europa geweest."

"Ik geloof niet dat er een Nederlander is die er op zit te wachten dat wij weer slagbomen aan de grens krijgen, dat de interne markt gestopt wordt waardoor onze economie in elkaar zakt, we zien ons geld van landen als Griekenland dan namelijk niet meer terug."

Uw linkse vrienden als PvdA en GroenLinks zijn voorstander van een sterker Europa. Maakt dat kabinetsvorming lastiger?

"Ik zie een meerderheid in de Kamer die voorzichtig is met Europa. En zeker onder de mensen."

Realistisch gezien gaat u niet regeren met PVV en VVD.

"De PVV in ieder geval niet. Wat ik wil zeggen: de verhoudingen in Nederland zijn niet zoals Pechtold ons wil laten geloven. Veruit de meeste mensen zien niets in het overdragen van bevoegdheden aan Brussel."

Bent u niet bang om straks, als u premier bent, alleen te staan als de karavaan in de rest van Europa voortdendert?

"Het wordt dus tijd om stevig tegengeluid te laten horen. Als premier zal ik contacten zoeken met andere landen om een blok te vormen.

"Er zijn al steeds meer landen waar liberale regeringen plaatsmaken voor socialere regeringen. Kijk naar Frankrijk. Die sociale agenda wordt steeds belangrijker."

Wat gaat u terugdraaien zodra u premier bent?

"Marktwerking in de zorg. We hebben recent nog de rare fratsen gezien bij de tandartsen."

"Ik wil in de ziekenhuizen geen winstuitkeringen, zorgbestuurders die ver boven Balkenendenorm verdienen. We zien het verhogen van het eigen risico, het uitkleden van het basispakket en een prikkel om maar meer te gaan behandelen."

Maar de zorgkosten gaan omhoog door de vergrijzing. De kritiek is dat jullie daar niks aan willen doen.

"Ik snap die kritiek totaal niet. Wij hebben onderzoek gedaan, analyse gemaakt, alternatieven aangedragen."

"We moeten juist wat doen aan de verkwisting in de zorg. Dat gaan we er alleen doorheen krijgen als we het een keer zelf mogen doen. Kijk naar de buurtzorg. Die bewijst dat kleinschaliger beter en goedkoper is."

Zou u in een nieuw kabinet instemmen met een verhoging van de eigen bijdrage?

"Kan ik me niet voorstellen."

Dat is geen hard 'nee'.

"Eigenlijk is het een hard nee. Dan vraag je het maximale op te geven van waar je als partij voor staat. Als je zo ver moet gaan bij het inleveren van je punten dan moet je het niet doen. Wij worden gewaardeerd om onze alternatieven. Dus dit gaat niet gebeuren."

Uw linkse partners hebben kritiek op uw standpunt Europa. De PvdA doet mee met het ESM, GroenLinks roept u op mee te werken aan een aanpak van de crisis via Europa.

"Ik ben zo eerlijk om te zeggen: dat ESM gaat niet werken. Dat zag je aan Spanje. Vier uur na de injectie van 100 miljard liep de rente alweer omhoog. Iedereen zegt dat het alleen effect heeft als het fonds versterkt is met 2500 miljard. Je weet dat dat er nooit in gaat komen."

Jullie zeggen dat de Europese Centrale Bank maar geld moet gaan persen om schuldpapier op te kopen. Ik heb altijd geleerd dat geld bijmaken zorgt voor inflatie.

"Amerika doet het, het Verenigd Koninkrijk doet het, Japan doet het. Het ECB doet het bovendien nu al. Het grote voordeel is dat het ECB rechtstreeks in de economie investeert. En omdat het ECB eindeloos kan blijven persen zal dit zorgen voor een lage rente."

En die inflatie dan?

"De Duitsers zijn bang voor inflatie, maar bij een economie in krimp kan er van inflatie geen sprake zijn. We pleiten ook niet voor een permanente rol voor de ECB. Het risico is alleen dat het schuldpapier van slecht presterende landen waardeloos kan worden."

Bent u door de schuldencrisis anders gaan denken over de rol van Europa?

"Ik ben eerder bevestigd. Europa heeft zich vanaf 1945 ontwikkeld. Het heeft ons veel gebracht, maar het was altijd op basis van samenwerking. En niet door alle sluizen open te zetten om te komen tot een grote superstaat."

Maar veel van de plannen waar nu over gesproken wordt, zoals een bankenunie, kun je onderling afspreken.

"Veel dingen kun je afspreken. Daar is niks mee. Kijk naar criminaliteitsbestrijding, interne markt, milieubescherming."

Samenwerken van banken kan daar toch ook tussen passen.

"Ja, daar is ook niks mis mee. Maar dat is wat anders dan de besluitvorming neerleggen bij een technocratisch instituut ergens in Brussel of Frankfurt."


Reageer - Reacties (0)


2012-07-23 13:46:26 - Lucas
'We kunnen geen dag meer wachten'
Demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken) is pas zes maanden minister, maar krijgt toch een aantal ingrijpende maatregelen op haar bordje om de woningmarkt vlot te trekken. "We doorbreken de patstelling van de laatste tien jaar."

Al jaren wordt er in politiek Den Haag gesproken over het fenomeen 'scheefwonen'. De sociale huren mogen alleen met de inflatie meestijgen, waardoor mensen gemiddeld 13 jaar in hun goedkope woning blijven zitten.

De Eerste Kamer bespreekt dinsdag een door het kabinet voorgestelde huurverhoging van 5 procent voor huishoudinkomens vanaf 43.000 euro. Spies hoopt dat dit de doorstroom bevordert en dat verhuurders dan weer durven te investeren in nieuwe huurwoningen.

U wilt de huren verhogen om het scheefwonen tegen te gaan. Waarom zou dat helpen?

"Zowel sociale verhuurders als particuliere verhuurders geven aan nu niet in de búúrt te komen van een marktconforme huurprijs. Willen we dat zij investeren in huurwoningen dan moeten deze huizen wel renderen. Die investeringszekerheid willen we ze bieden, maar dan moet de Eerste Kamer vandaag wel ons voorstel goedkeuren. Daar kunnen we geen dag meer mee wachten, want anders blijft de markt stilstaan."

Maar waarom dan de huren omhoog? Bij de woningcorporaties klotst het geld toch tegen de plinten? Of klopt dat beeld niet?

"Dat is volgens mij een broodje aap-verhaal. Zij zijn gelukkig nog steeds degene die meer dan andere partijen investeren in de woningmarkt, maar ook voor hun geldt dat er wel iets tegenover moet staan. Ze moeten investeren in de woningen die nodig zijn, dus voor de middeninkomens. Maar ook particulieren geven aan dat ze tegen deze huren geen renderende investeringen kunnen doen."

Gaat de huurverhoging ook gelden voor huidige huurcontracten, of alleen voor nieuwe?

"Juist ook voor bestaande gevallen. Mensen zijn na hun studie in een sociale huurwoning gaan zitten, steeds meer gaan verdienen en daar blijven wonen. De huur die ze betalen is dan een lachertje als je dat vergelijkt met wat ze inmiddels verdienen."

"De sociale sector is voor inkomens onder de 34.000 euro, maar deze woningen worden vastgehouden door scheefwoners, waardoor er vooral in grote steden lange wachtlijsten zijn ontstaan voor de lagere inkomens."

Het kan ook zijn dat in deze huizen inmiddels hele gezinnen wonen. Voor hen kan de verhoging wel een probleem zijn.

"Voor woningen van 400 euro gaat het om 20 euro verhoging per maand. Dat is alleszinds te overzien. Bij een huishoudinkomen van 43.000 kun je een hypotheek van 180.000 te pakken krijgen. We hebben het laatst nog even op Funda opgezocht, er staan tienduizenden woningen in die categorie op de koopmarkt."

"De huurverhoging is niet leuk, maar noodzakelijk om het scheefwonen aan te pakken."

Ziet u de huurverhoging als een kleine stap of het ei van columbus?

"Het is een grote stap want we doorbreken de patstelling van de afgelopen tien jaar waarin we voor iedereen alleen maar inflatievolgend huurbeleid voerden. Dat heeft de verhuurders op achterstand gezet. Zij kunnen niet meer investeren. Ik hoop dat de Eerste Kamer vandaag laat zien zich van die urgentie bewust te zijn."

In het Lenteakkoord is een extra huurverhoging van 1 procent voor de middeninkomens aangekondigd. Er zijn mensen die zeggen: wacht even en doe alles tegelijk.

"Die tactiek kan van uitstel afstel maken. Dan worden bouwplannen weer verder uitgesteld. Niks doen kan geen optie meer zijn."

Wat zegt u tegen de starters die geen woning kunnen vinden, omdat de wachtlijsten lang zijn, de vrije huurprijzen te hoog en kopen geen optie is omdat ze geen vast contract hebben?

"Die starters hebben nog steeds een heel aantal mogelijkheden. De vraag is of ze in hartje centrum moeten willen blijven wonen. Ze laten zich te makkelijk ontmoedigen. Juist voor starters is de koopmarkt nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Het aanbod is groot, de prijzen zijn laag, de rente is laag, de overdrachtsbelasting wordt structureel laag en je kunt nog even iedere hypotheek afsluiten."

Om een hypotheek te kunnen krijgen is een vast contract nodig en dat is voor starters tegenwoordig vaak juist een probleem.

"Dat hangt van de hypotheekverstrekker af."

Die zijn toch juist voorzichtiger geworden.

"Klopt, maar er worden nog zo'n 8000 hypotheken per maand verstrekt. Ik roep wel de hypotheekverstrekkers op: bekijk per geval wat de perspectieven van mensen zijn."

Zegt u nou dat hypotheekverstrekkers weer soepeler moeten omgaan met het vergeven van hypotheken?

"Ik ben geen hypotheekverstrekker dus zal niet op zijn stoel zitten, maar ik vind het verstandig dat zij niet alleen naar de cijfers op papier kijken, maar ook naar wie gaat daar nou achter schuil. De piloot die net van school komt gaat financieel een aantrekkelijke toekomst tegemoet en dan is er voor de verstrekker ook minder risico aan."

De kritiek vanuit de sector is dat de nieuwe hypotheekregels het juist moeilijker maken voor starters, omdat de regels alleen gelden voor nieuwe gevallen.

"Ook hier zitten we elkaar voor een deel angst aan te praten. Dat er een stuk sanering in de hypotheekverstrekking plaatsvindt is gezond. Het is bijzonder dat je een hogere hypotheek kan krijgen om ook nog die nieuwe badkamer of keuken te financieren. Dat gaan we afbouwen, maar geleidelijk. Het is echt geen kommer en kwel per 1 januari."


Reageer - Reacties (0)


Toevoegingen portfolio:
- 'Tussen PvdA en VVD zit de stad Utrecht..
- Fel pleidooi Elco Brinkman tegen aanpak..
- 'Stoere uitspraken Rutte premieronwaard..
- 'Als minister zit je altijd in het verd..
- 'De partij staat als een huis achter mi..
- 'Jouw vader zal 22 procent inleveren'
- 'Grosso modo lijkt het erop dat het de ..
- VVD streeft naar volledig vrije huurmar..


Sinds medio 2008 ben ik als parlementair verslaggever voor NU.nl gestationeerd in Den Haag. Mijn interviews en nieuwsartikelen bereiken dagelijks miljoenen mensen. Samen met Lise Witteman zorg ik er voor dat NU.nl een steeds dominantere rol speelt in het Nederlandse medialandschap.

De afgelopen jaren interviewde ik de prominentste vaderlandse politici. In dit online portfolio zijn de belangrijkste terug te vinden.